Utveckling av jobbpoolsmodell för kultur- och turismnäringen i Arvika

Projekt

Kulturpoolen är ett föreningsdrivet, allmännyttigt projekt inom Landsbygdsfonden som genomförs i Arvika kommun. Västra Värmlands Fornminnesförening vill med projektledning genomföra projekt Kulturpoolen i samarbete mellan fyra kulturhistoriska föreningar och ett företag med liknande historisk bakgrund. De ska utveckla sina föreningar gällande ideellt arbete, marknadsföring och kompetensutveckling i samråd med företaget samt testa och utveckla idén om en jobbpool (kulturpool) för kultur-och turismnäringen i Arvika kommun.

LAG Växtlust Värmland motiverade sitt beslut så här:

Kulturpoolen är efter begärda förtydliganden ett väl beskrivet och tydligt projekt med fokus på nya ideella krafter, utbildningsinsatser, marknadsföring och att testa förutsättningarna för en kulturpool inom kommunen. Projektarbetet sker i trepartnerskap mellan fyra föreningar och ett företag, där Region Värmland bidrar med utbildningslokaler genom Ingesunds Folkhögskola. LAG bedömer nytänkandet inom projektet intressant och sannolikheten att uppställda mål på kort och lång sikt kan levereras som rimlig.

Information

 • Projektägare: Västra Värmlands Fornminnesförening
 • Projektnamn: Kulturpoolen
 • Kontaktperson: Johan Richardson (projektledare)
 • Telefon: 070-272 78 47
 • E-post: johan.richardson@sagudden.se , info@sagudden.se
 • Ansökningsdatum: 02/05/2017
 • Prioriterat av LAG: 24/05/2017
 • Formellt beslut SJV: 18/01/2018
 • Planerat slutdatum: 31/03/2019
 • Total budget: 1 022 377 SEK (slutredovisat)
 • Varav offentligt stöd: 93,04 % (enligt godkänd slutredovisning)
 • Aktuell fond: Landsbygdsfonden

Syftet med projektet är att skapa förutsättningar för en hållbar utveckling i de ideella musieföreningarna samt att utveckla en modell för en jobbpool för kultur- och turismnäringen i Arvika kommun som testas under projekttiden.

Målet med projektet består av följande delar

 • kompetensutvecklande aktiviteter för inblandade personer inom projektet
 • testat och utvärderat idén om en kulturpool för kultur- och turismnäringen i kommunen samt skapat ett nätverk mellan olika aktörer som deltagit i kulturpoolen
 • planerat, utvecklat och genomfört gemensamma marknadsföringsaktiviteter och workshops för samarbetsaktörer inom projektet
 • etablerat ett nätverk mellan de fem samarbetsföreningarna, som fortsätter utveckla de kulturhistoriska besöksmålen

Aktiviteterna i projektet består i projektledning, administration och resor för egen personal, köpt redovisningstjänst, testanställning av kulturpoolsmedarbetare samt kompetensutvecklingsåtgärder t ex guide- och värdskapsutbildning, studieresa, föreläsning, kursmaterial och workshops. Även kulturpoolsutveckling och test av koncept samt marknadsföringsinsatser bl a information om ideellt arbete på flera språk och nätverksbyggande mellan aktörer ingår.