Allt börjar med en idé …

Idén kläcks av ett lokalt intresse som bearbetas och förankras av idébärarna själva. Diskutera först i den egna gruppen/företaget och forma sen en konkret idé. Kontakta Växtlust Värmlands leaderkontor för avstämning. En första respons på om idén kan bli ett leaderprojekt ges då.

I nästa steg arbetar ni själva vidare för att kunna presenterar idén skriftligt för Växtlust Värmlands personal utifrån våra idé- och frågeguider eller genom att helt enkelt fylla i vårt presentationsformulär (läs mer under Idéhantering). Invänta leaderkontorets återkoppling.

som kan leda till en ansökan…

Även om leaderkontoret anser att idén kan hålla för ansökningsprocessen inom Växtlust Värmland behöver projektidén ofta vidareutvecklas ytterligare. Godkänd fullmakt kan behövas innan det är dags att gå in i ansökan steg 1 i Jordbruksverkets e-tjänst och fullfölja den första delen av ansökan.

Leaderkontoret återkopplar, ger stöd och vägledning inför ansökan i steg 2, som är en lite längre sökprocess med ett antal frågor till att besvara. En genomarbetad budget och ett antal bilagor ska arbetas fram och laddas upp i e-tjänsten innan ansökan bedöms komplett.

…som kan bli ett leaderprojekt

När ansökan kommit in och är komplett handläggs och bereds den innan ansökan kan bedömas och poängsättas av LAG Växtlust Värmland (styrelsen för leaderområdet). Om ansökan prioriteras av styrelsen (s k LAG-beslut) handläggs den klart av kontorspersonalen innan den skickas vidare till Jordbruksverket för formellt beslut. När ett projekt har fått LAG-beslut lägger vi ut en nyhet om det. Först när Jordbruksverket har fattat det formella beslutet presenteras projektet här i sökfunktionen.

Hitta beviljade Växtlust-projekt

Sök efter projekt genom att välja aktuell kommun där projektet genomförs eller sök bland de projekt som finansieras av en viss fond i sökfunktionen här på sidan. Projekten presenteras här först efter att de beviljats formellt av Jordbruksverket och följs sen med inlägg under hela projekttiden fram till slutredovisning har skett.


Beviljade projekt

Kulturpoolen

Kulturpoolen är ett föreningsdrivet, allmännyttigt projekt inom Landsbygdsfonden som genomförs i Arvika kommun. Västra Värmlands…

Linekkas kundexpansion

Ett projekt inom Regionalfonden, där projektstöd ges till ett landsbygdsbaserat småföretag med hantverksproduktion av huvudbonader….

Äpplet i Centrum

Detta fokusprojekt inom Landsbygdsfonden genomförs på landsbygden i Arvika med odling och kunskap om äppelodling…

Fältlagret

Ett projekt inom Regionalfonden där utveckling av ny teknisk produkt sker i Säffle stad, men…