Sågudden

Pedagogiskt café på Sågudden

Projekt

Ett projekt inom Landsbygdsfonden som bedrivs i naturskön historisk landsbygdsmiljö vid Glafsfjordens strand, men i Arvika stad. Här förenas staden och landet på ett naturligt sätt i en oas för barnfamiljer.

LAG Växtlust Värmland motiverade sitt beslut så här:

Sågudden som historisk landsbygdsmiljö är ett utvecklingsprojekt med samhällsnytta som ger Såguddens café en ny profil – ”pedagogiskt kretsloppscafé”. Konceptet ska leda föreningen vidare i sitt utvecklingsarbete och locka nya besökargrupper. Genom att samtidigt öka tillgängligheten till Sågudden-området och via ny teknik sprida det svenska kulturarvet översatt till flera språk, anpassar föreningen sin oas till nya målgrupper, invandrare och familjer med hjulburna medlemmar.

Information

 • Projektägare: Västra Värmlands Fornminnesförening
 • Projektnamn: Sågudden som historisk landsbygdsmiljö (Jnr 2016-2900)
 • Kontaktperson: Johan Richardson (projektledare)
 • Telefon: 070-272 78 47
 • E-post: johan.richardson@sagudden.se , info@sagudden.se
 • Ansökningsdatum: 20/04/2016
 • Prioriterat av LAG: 12/09/2016
 • Formellt beslut SJV: 07/02/2017
 • Planerat slutdatum: 30/06/2017
 • Total budget: 1 049 695 SEK
 • Varav offentligt stöd: 100 %
 • Aktuell fond: Landsbygdsfonden

Syftet med projektet är att förädla en föreningsdriven befintlig och historisk landsbygdsmiljö belägen i staden genom att utveckla nya koncept som utgår från platsens naturvärden, kulturarv och hållbar utveckling. Projektet skall även tillgänglighetsanpassa delar av området genom vissa punktinsatser.

Målet med projektet är i första hand att skapa ett större och pedagogiskt kretsloppscafé. Andra mål är att i vissa delar tillgänglighetsanpassa området utomhus t ex genom mobilguidning och en ramp för rörelsehindrade samt att etablera nya nätverk.

Mål på längre sikt är att utvecklingsinsatserna ger upphov till minst ett nytt årsarbetstillfälle och att intresserade kan utbildas inom kretsloppsarbete. På sikt kan caféet utveckla någon ny produkt och även gynna lokal produktion med sikte på hållbarhet och ett gediget kretsloppstänkande.

Projektaktiviteter. Projektet består i en investering att bygga ett beredningsrum för caféet i den befintliga byggnaden, för att kunna erbjuda och saluföra en mer avancerad meny än i nuläget. För utveckling av en attraktiv och anpassad meny kommer projektet att använda sig av såväl externt som internt kunskapsutbyte. Projektet innehåller projektledning och köpt extern tjänst, samt bilresor för genomförandet och kunskapsutbytet såväl internt som externt. Kretsloppet ska beskrivas och förevisas i praktiken. Inom projektet skall det även tas fram en mobilguide på flera språk och byggas ramp för rörelsehindrade.