Turisttåget och dressinbanan - lokal infrastruktur som stärker besöksnäringen

Projekt

Utveckling av Dressintrafiken är ett allmännyttigt projekt som genomförs med stöd från Landsbygdsfonden. Syftet med projektet är att få fler besökare på dressinbanan att förlänga sitt besök i kommunen och besöka fler besöksmål. Syftet är också att genom nätverk och lokal samverkan bidra till en ökad vikänsla inom den lokala besöksnäringen. Sökande har beslutat vända färdriktningen, så att dressinbanan börjar och slutar i Hagfors. Ett eldrivet turisttåg ska färdigställas och tas i bruk inom projektet. Detta tåg ska ta besökare runt i Hagfors centrum med stopp vid ett flertal hållplatser, där besökare kan ta del av vad Hagfors har att erbjuda. Tåget ska även kunna användas för andra persontransporter. Inom projektet ska ett antal skyltar sättas upp, skyltar som bl a marknadsför olika besöksmål i kommunen.

LAG Växtlust motiverade sitt beslut så här:

Utveckling av Dressintrafiken är efter begärda kompletteringar och förtydliganden ett väl beskrivet och tydligt projekt med fokus på besöksmålsutveckling utifrån kulturell bas och intresse av lokal transportlösning för besökare. Projektet ska också skapa ett nätverk för lokala näringsidkare inom såväl landsbygdsturism som handel för att stärka turistströmmen till och inom Hagfors kommun. LAG bedömer sannolikheten att uppställda mål på kort och lång sikt kan nås som troliga och att antal arbetstillfällen som på sikt kan skapas som rimliga.

Information

 • Projektägare: Hagfors Minnesmuseum – Insamlingsstiftelse
 • Projektnamn: Utveckling av Dressintrafiken
 • Kontaktperson: Leif Andersson (projektledare)
 • Telefon: 070-322 90 30
 • E-post: leif@monicazetterlundmuseet.se
 • Ansökningsdatum: 21/06/2017
 • Prioriterat av LAG: 22/03/2018
 • Formellt beslut SJV: 13/09/2018
 • Planerat slutdatum: 31/08/2019
 • Total budget: 1 091 883 SEK
 • Varav offentligt stöd: 76,29 %
 • Aktuell fond: Landsbygdsfonden

Syftet med projektet är att få besökarna att förlänga sin vistelse på orten och på så sätt öka de turistekonomiska intäkterna i kommunen. Syftet är också att genom nätverk och lokal samverkan bidra till en ökad vikänsla inom den lokala besöksnäringen.

Målen med projektet är att turisttåget har börjat trafikera Hagfors tätort, att en ändring av åkriktning på dressinbanan har permanentats, att det finns en enhetlig information om olika besöksmål efter dressinbanan och att en perrong har byggts.

Aktiviteterna i projektet består i projektledning, projektering, resor, bygga perrong längs dressinbanan, skapande av turisttåget, vägvisning, informationsskyltar och hållplatser. Därutöver invigning och testkörning av tåget samt nätverkande i olika delar av genomförandet.