Nya möjligheter genom ny leaderförening – sök aktuell information via ny webbplats

7 mars 2023 - Nyhet

Nu finns sedan några dagar tillbaka en ny webbplats för Sveriges leaderområden i den nya programperioden 2023-2027. Vilka kan då söka leaderprojekt? Du som tillhör en organisation, arbetar inom en av de medfinansierande kommunerna, driver ett småföretag eller är medlem i en förening inom aktuellt leaderområde och är intresserad av nya projektmöjligheter genom Leadermetoden för landsbygdsutveckling kan pröva om din/er idé skulle kunna passa att genomföra inom Leader 7-sam Värmlands nu godkända utvecklingsstrategi. Du/ni kan då leta information om hur du kan presentera din/er idé genom att leta fram den nya webbplatsen på två olika sätt som presenteras nedan.

Det aktuella leaderområdet (som i programperioden 2014-2022 hette Växtlust Värmland och har denna webbplats som informationskälla) har fr o m år 2023 utökats med Munkfors kommun. De tidigare ingående kommunerna är: Arvika, Eda, Hagfors, Sunne, Säffle och Torsby. Om du bor eller är verksam i någon annan värmländsk kommun får du leta upp aktuellt leaderområde vid intresse av leaderprojekt :).

Förutom webbadresserna i länkarna nedan kan du också kontakta det nya leaderområdet direkt genom följande epost: info@leader7-sam.se 

Den nationella webbplatsen Leadersverige når du HÄR 

Väl där klickar du på den röda pricken i höjd med Torsby kommun på kartan över Sverige till höger och når Leader 7-sams egen sida. INFO: Både gamla och nya leaderkontoret finns på Kyrkogatan 5B i Torsby.

Leader 7-sams egen webbsida kan du också nå direkt HÄR

// Växtlusts leaderkontor