Hållbart

Lokal förankring, nytänkande och samarbete över organisationsgränser för hållbara resultat.

Presentera din idé idag!

Senaste

Växtlust Värmland – för utveckling i västra och norra Värmland

Vi är en ideell förening med uppgift att främja Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden. Leader är en framgångsrik metod som används inom hela EU. Växtlust Värmland kan medfinansiera intressanta projekt som gör leaderområdet attraktivare, som skapar bättre förutsättningar för flera lokala arbetstillfällen eller som utvecklar lokala företag. Leadermetoden bygger på lokal förankring, nytänkande och samarbete över organisationsgränser för hållbara resultat.

Läs mer om föreningen

När du behöver support – kontakta leaderkontoret!

Vi finns för att vägleda dig vidare när du vill veta mer om vår verksamhet eller de projektmöjligheter som finns inom Växtlust Värmland. Leaderkontoret besvarar frågor, tipsar om lokala samarbetspartners och sprider erfarenheter från tidigare genomförda projekt.

Kontakta oss

Idéhantering

Är du intresserad av att ansöka om projektstöd inom Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden hos Växtlust Värmland? Här kan du ta del av vad som gäller och hur du steg för steg ska gå tillväga.

Läs om idéhantering