Denna webbplats är framtagen av nobox webbyrå i Karlstad på uppdrag av Växtlust. Webbplatsen är uppbyggd i CMS-systemet WordPress som är världens mest använda CMS.

Några tekniska detaljer:

  • WordPress som publiceringsplattform (världens mest använda CMS)
  • Responsiv Design (utseendet anpassar sig automatiskt till olika plattformar och skärmupplösningar