Aktuellt om projektmedel: Nya idéer får vänta till våren 2021

6 november 2020 - Nyhet

Uppdatering av projektmedelsläget. Just nu har vi paus i idémottagningen inom Växtlust Värmland. Vi har fördelat alla medel vi hade tillgängliga i programperioden 2014-2020 till vårens godkända projektintressenter. Alla de projekt som kom in under vintern/våren 2020 och som LAG Växtlust fattade positiva beslut om under sommaren 2020 har sänts vidare till Jordbruksverket för formella beslut om stöd. Nu har samtliga dessa fått positiva besked från myndigheten. Det innebär att inga andra projektmedel finns tillgängliga längre än de som kommer via s k återflöden, i regel mindre belopp. Vi har i höst dock fått ett lite större återflöde av projektmedel för nya beslut, från nyligen avslutade projekt som inte använt hela sin tilldelade budget

Till de medel som nu finns till förfogande har vi dock redan projektintressenter. Dels finns vissa behov av budgetutökning för nya moment i redan pågående projekt och dels finns insända idéer som tidigare intressenter aviserat, men där de då fick stå tillbaka pga brist på tillgängligt projektstöd. Dessa intressenters ansökningar kommer därför att provas först.

Ytterligare nya intressenter är självklart välkomna till oss framöver, men vi ber er avvakta till senvinter/våren 2021, när vi fått besked från myndigheterna om vilka nya projektmedelsnivåer Växtlust Värmland kommer att tilldelas för de två årens förlängning av den innevarande programperioden med 2021-2022. I dagsläget är inte alla myndighetsbeslut fattade, varken på nationell eller EU-nivå, och därför väljer vi att nu utvidga den paus i projektmottagningen som vi haft sedan flera månader pga brist på projektmedel. Nästa programperiod förmodas inte starta förrän 2023.

Vi kommer att skriva här på webbplatsen när det finns uppdaterad information att förmedla till alla. Om du som intressent för en förening/organisation eller ett småföretag ändå vill kontakta oss och diskutera en ny idé önskar vi att du använder kontaktformuläret som du når HÄR eller skriver till oss direkt på info@vaxtlust.se .

Ha en fin höst!

// Leaderkontoret