Innovationsmånaden (9/3-9/4) – ta del av mer intressant och lärorikt material

22 mars 2021 - Nyhet

Var nånstans om inte på Sveriges landsbygd kan vi se innovativ problemlösning och kreativt skapande av nya affärsmöjligheter. I arbetsgruppen för innovationsfrämjande på landsbygden har vi under ca 1,5 år diskuterat och funderat på vilket stöd som behövs för att innovationer ska komma till stånd. Får dessa initiativrika, kreativa entreprenörer och eldsjälar alltid rätt support för sina idéer? Om inte varför då och vad kan vi göra för att ändra på den saken? Vår innovationsfrämjandegrupp har varit brett sammansatt och deltagarna har haft olika infallsvinklar, erfarenheter och perspektiv med sig in i ett gemensamt forum. Tillsammans har vi funderat på om vi kan hitta spännande berättelser om företag som lyckats innovera, om föreningar som skapat sociala innovationer till nytta för många i en bygd och också överskådligt kunna delge er hur olika regioner har arbetat för att stödja innovativt arbete.

Vi har velat visa upp några av de som har lyckats och i artiklar berätta deras historia för er andra. Vi har också velat berätta om de framgångsfaktorer vår gruppering tror oss har sett. Ordförande för gruppen har varit Mathias Mellgren, en värmlänning med ansvar för startup-frågor på Företagarna i Stockholm, där innovation och innovationsfrämjande är en viktig del av hans arbete. Från Landsbygdsnätverket har Ulrika Holmgren stöttat gruppen som sekreterare. De båda har sett till att skapa olika sätt som vi kunnat förmedla vad vi sett bl a en podd och kanhända kommer också en workshop i ämnet senare i vår.

Arbetsgruppen rekommenderar er att läsa artiklarna med det vi velat förmedla kring innovationer kopplade till landsbygden. Nedan finns en hel del intressant att läsa och ta del av för den som är intresserad av vad som bör göras för att stötta nya innovationer i den egna kommunen, särskilt på landsbygden på olika sätt:

HÄR finner du direktlänken till den aktuella arbetsgruppen på Landsbygdsnätverkets webbplats

HÄR finner du den generella platsen för poddar och webbinarier m m under innovationsmånaden

Landsbygdsnätverket producerar också Landet – podden bortom storstan, som inspirerar och diskuterar ämnen med fokus på landsbygden. Landet-podden finner du HÄRAvsnitt 122 ligger ute nu och där kan du höra om Innovation i landsbygder – så blir fler idéer verklighet.

HÄR finner du den rapport undertecknad förmedlade till styrelsen för den nationella leraderföreningen Lokal Utveckling Sverige i februari

 

Mycket nöje önskas!