Leaderkontoret är tillbaka i selen

21 januari 2019 - Nyhet

Sen den 14 januari är personalen åter i tjänst alla tre (Ewa, Mattias och Anki). Ewa var sist tillbaka efter sin semester. Under januari och februari månad arbetar både Mattias och Anki 40 % (måndagar och tisdagar). Så snart januaris administrativa arbete är förbi kommer vi att träffa er som presenterat nya idéer inför årsskiftet 2018/2019, men som ännu inte fått diskutera en möjlig ansökan i steg 1.

Det finns ännu ett visst utrymme kvar inom den budget Växtlust tilldelats för projektverksamhet runt om i leaderområdet för att presentera ytterligare nya idéer till leaderprojekt (ca 15 miljoner är ännu ej beslutade). Det börjar dock bli många som vill hinna med att ansöka om ett projekt innan projektmedlen tar slut (förmodligen under 2019). Efter LAG Växtlusts första möte 19 februari (bokslutsmötet) kommer leaderkontoret främst att inrikta ny idéinformation emot de teman där vi f n haft få sökande och där det mesta budgetutrymmet därför finns.

Redan nu vill vi påpeka att flera av de tänkta insatserna inom Växtlust strategi är tydligt riktade till företag inom jord och skog och era föreningar samt till föreningslivet för utbildningsinsatser och folkhälsoarbete. Här har vi t ex budgetutrymme kvar för nya ansökningar.

Välkomna att höra av er i februari, men läs gärna först mer HÄR

 

Leaderkontorets personal, Ewa, Anki & Mattias