Leaderkontoret tar semester v. 29-32 – sommartips om pågående leaderprojekt

16 juli 2023 - Nyhet

Nu är en lång projektintensiv vårtermin till ända. Leaderkontoret tar semester i fyra veckor v. 29-32 och Växtlust-styrelsen tar sommaruppehåll och möts igen under tvådagarsmötet den 13-14 september. Då genomförs nästa LAG-möte med leaderstyrelsen på Långbergets Sporthotell i Sysslebäck. Där ska vi också få veta mer om de pågående leaderprojektet i Klarälvdalen.

Hans Nilsson, projektledare för Torsby kommuns leaderprojekt Älvresan, ska visa oss några utvalda intressepunkter i omgivningarna och berätta om arbetet med älvvård, sportfiske och intresset för naturturism och samarbetet omkring det som Älvresan handlar om. Projektet avslutas i oktober och du kan läsa mer om leaderprojektet HÄR

Ett annat leaderprojekt som pågår i Klarälvdalen är Nätverksbyggande i gränsregionen Glåmdalen- Finnskogen-Klarälvdalen som Norra Ny Utveckling ekonomisk förening är projektägare till. Där sköter HB Platsutveckling i Värmland projektledningen genom en köpt tjänst. Stationerad i Torsby kommun är projektledare Hans Johnsson, som också arbetar på norska sidan gränsen med landsbygdsutvecklingsfrågor. Om möjligt kommer även någon från detta projekt att få föredra vad som hänt inom projektet inför deras slutredovisning i september.

Förutom de två ovan nämnda Klarälvdalsprojekten finns följande pågående leaderprojekt att botanisera i vid intresse av att se vilka projekt som ännu pågår:

I tidigare inlägg här i juli syns flera pågående projekt (Övre Gla FVOF, Hillringsbergs IF, Öistein Jamveits företagsprojekt och Lässeruds Badhusförening samt Mårbackastiftelsens avslutade projekt). Därtill har vi ett nyligen avslutat intressant upplagt projekt som Torsby kommun bedrivit kallat Digitalutveckling i Torsby (DIT) , där ungdomsmentorer med kunskap om sociala medier och ungas köpvanor bistått handelsföretag med marknadsföring i sociala medier, för att hinna nya intressanta försäljningskanaler och nå ut till nya målgrupper. Projektledare har varit André Liljemark och Elvira Berglund. Projektet presenteras HÄR

André som är näringslivsutvecklare har nu varit projektledare i flera intressanta centrumrelaterade och lyckade leaderprojekt. Han nominerades under våren också förtjänstfullt till priset Årets centrumutvecklare 2023 och kom på en glädjande andra plats. Växtlust gratulerar! Läs mer om denna nominering HÄR

IFK Sunne genomför leaderprojektet Mötesplats Sunne – idrott, motion och hälsa och bygger som sista arbetsinsats ett yttre staket runt den nya anläggningen på Nya Kolsvik i Sunne. IFK Sunne utsågs till Årets IRF-förening i våras för allt de åstadkommit i sin förening i år, däribland leaderprojektet. De uppvaktades nu i sommar. Ett stort grattis framför Växtlust och önskar lycka till i projektets slutspurt. Du kan läsa mer om IFK Sunne HÄR

Finnskogen Natur & Kulturpark genomför leaderprojektet Mattila med omnejd – på vandring mot framtiden där projektarbetet har genomförts med mycket goda resultat, med syfte att förstärka områdets infrastruktur av vandrings- och cykelleder i kombination med att det unika i Finnskogen lyfts fram. Projektets mål är att bidra till att fler vill bo och verka i området och att besökare finner platsen attraktiv året runt. Under projektets första år har vandrings- och cykellederna blivit mycket uppskattade med fler användare än vi förutsett. Appen ”Vägvisare Mattila” har blivit en stor succé med mer än 600 nedladdningar och väldigt många positiva omdömen. Samarbetsparten Mattila Natur- och Kulturförening tilldelades ifjol också Värmlands Turismpris 2022. Vi gratulerade självklart till det priset också när det begav sig och önskar nu projektägande förening lycka till i slutspurten. Du kan läsa mer om detta leaderprojekt HÄR

Föreningen Civilisationen driver leaderprojektet Eda i Världen som pågår till 31 augusti. De samarbetar med AME, högstadieskolor och fritidsgården samt förenings- och näringsliv i Eda kommun, för att nå ungdomar i de målgrupper projektet vänder sig till. De genomför flera aktiviteter för ungdomar i Eda kommun under sommaren 2023 som sina sista projektinsatser innan slutredovisningen sker i augusti. De informerar om sitt projekt på en särskild webbplats med adressen Eda i världen – Ett metodutvecklingsprojekt (edaivarlden.nu) samt lägger ut genomförds aktiviteter på en Facebooksida. Du när den HÄR

Nifa ekonomisk förening arbetar i leaderprojektet Lokal grönsaks- och potatishubb – hållbar distribution med att ta fram förutsättningarna för en lagerlokal för potatis och grönsaker i Värmland, i första hand placerad i norra delen av länet. Läs mer om Nifa som organisation och om de olika projekt de bedriver, bl a om detta leaderprojekt, HÄR

Valfjällets slalomklubb arbetar med att åstadkomma flera året runt-aktiviteter i området kring skidanläggningen Valfjället i Eda kommun. De driver just nu flera projekt i detta syfte, del genomarvsfonden och del genom ett leaderprojekt inom Växtlust-området. Leaderprojektet går under benämningen av det de åstadkommer, nämligen Utegym och pumptrackbana. De har begärt och beviljats förlängd projekttid med slutredovisning senast 15 oktober och de väntar f n på eventuella återflödesmedel, eftersom ett markarbete blivit dyrare än de hade räknat med. Du kan läsa med om föreningen och projektet HÄR

Arvika Pastorat bedriver sedan flera år tillbaka ett leaderprojekt under benämningen Kyrkogården – ett nutida Noaks ark där Noaks ark symboliserar den bibliska urbilden för att rädda, bevara och trygga fortbeståndet av arternas mångfald i
skapelsen och det ömsesidiga beroendet av varandra. I projektet utgår pastoratet ifrån att kyrkogårdar är viktiga miljöer för den biologiska mångfalden. Här kan man till och med finna örter som varit beroende av de slåtterängar och beteshagar som funnits i bygden i kanske tusen år men försvunnit när jordbruk lagts ner eller förändrat sina brukningsmetoder. Om kyrkogården sköts på rätt sätt kan den utgöra ett en fristad för sådana växter och därmed de flugor, bin, humlor och fjärilar som är beroende av dem. Ett
rikt insektsliv betyder i sin tur dukat bord för fåglar och fladdermöss, särskilt om man dessutom sparat och vårdat gamla träd. Med detta projekt vill Arvika pastorat intensifiera sitt arbete med biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Projektet startade med en grundläggande inventering som kartlade ekosystemtjänster och biologisk mångfald i och omkring pastoratets kyrkogårdar. I nästa  andra steg genomfördes några mer specialiserade inventeringar och förslag på skötselplaner, nya skötselmetoder och sortval för att bibehålla återskapa, utveckla och förstärka biotoper och ekosystemtjänster i dessa kyrkogårdar. Skötselmetoder och sortval testas även i praktiken och följs upp med nya inventeringar. I projektet produceras informationsmaterial och broschyrer. Den egna personalen utbildas i olika åtgärder. I v 30 planerar Arvika pastorat att bjuda in till en hästslåtteraktivitet för att i praktiken visa på försiktig hantering för att värna biologisk mångfald som den intresserade kan lära sig av. Arvika pastorat beskriver projektet HÄR

Strandviks Bygdegårdsförening bedriver under perioden januari-augusti 2023 ett kort projekt kallat Bygdegården i centrum – testperiod, där de genomför en rad testaktiviteter och flera prova på-dagar. De önskar under projekttiden finna ut vad särskilt bygdens befolkning men även Sunne-bor i allmänhet önskar delta i för några aktiviteter. De som deltar gör det gratis under leaderprojektet, men som motprestation ska de besvara enkäter när aktiviteten är slut. Detta ska ge föreningen bättre kunskap när de sen ska planlägga de mest populära aktiviteterna utifrån lämpliga upplägg till rimliga priser och vid tidpunkter på året som de flesta önskar för att det ska fungera bäst och deltagarantalet ska bli ekonomiskt hållbart. Föreningen är aktiv på Facebook. Du kan följa dem HÄR

 

Med dessa sommarläsningstips önskar Leaderkontoret dig en härlig sommar!