Nya projektmöjligheter ges under 2021-2022, programperioden förlängs!

23 december 2020 - Nyhet

Här kommer glädjande besked – detta dystra pandemi-år till trots!! Sveriges regering har nu fattat beslut om två års förlängd programperiod med tillhörande budgetförslag. Föreningen Växtlust Värmlands styrelse (LAG Växtlust) har idag (23/12) fått ett förslag till ny tilldelning att ta ställning till före 15 februari 2021. För att kunna tacka ja till den erbjudna projektmedelsbudgeten krävs att leaderområdets nu ingående sex kommuner (Arvika, Eda, Hagfors, Sunne, Säffle och Torsby) beslutar att medfinansiera pengarna från EU och svenska staten med 33%. Vi har också fått besked om att de medel vi tackar ja till måste fördelas fullt ut under 2021-2022. Vilken deadline som kommer att sättas för sista projektbeslutet år 2022 är ännu inte klart. Det krävs också att EU godkänner det upplägg som Sverige planerar för den förlängda programperiodens två år. Trots att det återstår lite ”om och men” innan allt är klart är vi idag, dan före dan, väldigt glada att Växtlust nu fått erbjudande om minst lika mycket medel till per år i ytterligare 2 år, som vi hittills haft till förfogande. Kul!!!

Totalt planeras 600 miljoner att fördelas över Sveriges leaderområden varav 555 miljoner ska fördelas ut till projekt som kan beviljas stöd enligt den nuvarande strategin. De övriga 45 miljonerna ska användas till s k förberedande stöd inför nästa, förkortade, programperiods strategiskrivande för åren 2023-2027.

Eventuellt behöver vi genomföra vissa justeringar i den nuvarande strategin innan beslutsfattandet kan starta 2021. Vi har ju under de arbetande åren 2016-2020 sedan vi fick startbesked i januari 2016 arbetat med projektmedel från tre fonder (Landsbygdsfonden, Regionalfonden och Socialfonden). De två kommande åren får vi enbart medel från Landsbygdsfonden. Hur detta påverkar de strategiskrivningar vi hittills arbetat utifrån har vi inte fått tydliga besked om ännu. Som tidsplanen ser ut nu bedömer Växtlust att de första beslutet om nya projektmedel troligen dröjer till mars/april 2021. Men vi vill verkligen uppmuntra alla intresserade att börja planera för nya projekt som stämmer med vår nuvarande strategi redan i början av nästa år. Fr o m februari månad 2021 bör vi kunna börja ta emot förfrågningar om nya idéer igen och då ha mer klart för oss hur allt ska fungera under de två förlängningsår vi nu erbjuds, 2021-22.

I januari kommer vi också att upphandla en skrivarfunktion som ska bistå Föreningen Växtlust Värmland i strategiskrivandet under perioden februari-oktober 2021 i ett första steg. Ni företagare som dels är kunniga inom leaderverksamhet, dels är vana att leda processer och lyssna in många olika intresseområden samt som dessutom skulle vilja vara med på vår resa in i nästa programperiod uppmanas höra av er efter kommande storhelger med kontaktuppgifter, så kan vi skicka förfrågan till er :). Välkommen att maila info@vaxtlust.se !