Nytt gnistrande snövitt år har tagit fart

21 januari 2019 - Nyhet

Raskt passerade nyår med efterföljande helger och vips är vi förbi mitten av januari. Äntligen har Sverige fått ny regering och flera ledamöter i LAG Växtlust har efter höstens val också fått nya förtroendeuppdrag att ta hänsyn till i sina agendor. Under januari pågår bokslutsarbete inom föreningen Växtlust Värmland och därtill uppföljande insatser efter ett årsavslut, som kräver tid för administration på leaderkontoret. Vårens mötesagenda har nu rullat igång och först ut var arbetsutskottet (AU) som genomförde årets första möte 17 januari. LAG Växtlust (leaderstyrelsen) har avsatt ett möte i månaden för att träffas och kunna fatta olika beslut under våren/försommaren 2019.

Planerade styrelsemötesdagar är följande: 29 februari (bokslutsmöte), 19 mars (beslutsmöte), 9 april (beslutsmöte dagtid, årsmöte kvällstid) 2 maj (beslutsmöte) och 18 juni (sista beslutsmötet för våren före sommaruppehållet juli-augusti).

Föreningen Växtlust Värmland håller årsmöte den 9 april kl 1830 på Såguddens Café i Arvika.

Under våren kommer vi att strikt tillämpa deadlines (fastslagna datum) för senaste insändande av kompletta digitala ansökningar om projektstöd. Detta eftersom en inkommen ansökan först ska handläggas till viss nivå av leaderkontoret, sen beredas av LAGs beredningsgrupp (BG) med eventuella kompletteringsönskemål som kräver åtgärder av sökande och därefter handläggas klart av leaderpersonalen inför beslut. Slutligen ska ansökan hanteras vid LAGs nästkommande beslutsmöte, utifrån beslutade mötesdatum ovan.

Denna flerstegsprocess tar ett visst antal veckor att utföra. Inför varje sådan process finns ett deadline-datum. Om detta passeras hamnar ärendet i kö till nästa beslutsmöte i LAG istället. Eftersom styrelseledamöterna har många strängar på sina lyror framöver blir det hädanefter svårare att byta mötesdagar för att ta hänsyn till projektägare som inte kunnat lämna in till planerade deadlines. Under 2019 behöver vi därför vara mycket striktare med våra deadlines. Vi hoppas dock att ni som påbörjat ansökningar som stöd under hösten är väl upplysta om att det finns en gräns om 6 månader beslutad av LAG från att en ansökan i steg 1 har skickats in till det ska finnas en väl påbörjad ansökan i steg 2, som sedan raskt ska göras klar för att kunna prövas i komplett skick. Vi ser fram emot många nya intressanta projekt våren 2019!

Välkomna in med kompletta ansökningar om nya leaderprojekt ni som ligger i kön sedan 2018, sexmånadersgränsen närmar sig snabbt!

LAG Växtlust och Leaderkontoret