Styrelsemöte med LAG Växtlust 12 december

24 december 2023 - Nyhet

Årets sista styrelsemöte genomfördes på Hotell Frykenstrand norr om Sunne den 12 december. Huvudpunkten på agendan var redovisning av de samlade resultaten från Växtlust Värmlands internutvärdering, som skett i tre omgångar, för totalt 73 genomförda leaderprojekt med finansiering från tre olika EU-fonder. Vi har haft förmånen att få arbeta med finansiering från dessa olika fonder – Landsbygdsfonden (störst ca 42 miljoner, 64 projekt), Socialfonden (ca 4 miljoner, 4 projekt) och Regionalfonden (minst drygt 3 miljoner, 5 projekt). I Säffle kommun (Växtlusts sydligast belägna kommun, som också har en skärgård i Vänern) fick fiskeintressenter möjlighet att även söka stöd från den fjärde EU-fonden, havs och fiskerifonden, men då via fiskeområde Vänern istället.

Mattias Dahlman, tidigare kollega till leaderkontorets övriga personal, har på särskilt uppdrag genom sitt företag Örtikultur Brunskog AB, utifrån sin tidigare mångåriga arbetsinsats som handläggare på Växtlusts leaderkontor på ett mycket bra sätt kunnat bistå verksamhetsansvarig med dessa tre internutvärderingar. Det var också Mattias och Ewa som presenterade resultaten för LAG Växtlust (styrelsen) på mötet i december. Vi ser att vi nått mycket bra resultat, över förväntan, inom flera av våra mätindikatorer. I området har bl a en mängd arbetstillfällen skapats, långt över de 51 helårsarbeten som Jordbruksverket från början krävde av oss, kul. De allra flesta indikatorer som vi satte upp mål för under ansökningsprocessen år 2013-2014 har vi uppnått, endast några få har vi inte lyckats nå. Styrelsen fick en två timmar lång genomgång av resultaten och material att ta del av vid mötet och efteråt. Vi kommer också att presentera resultaten för hela medlemskåren vid årsmötet i april 2024.

Efter presentationen tackade vi också Mattias för hans arbetsinsatser under åren 2021-2023, efter att han avslutade sin handläggartjänst inom Växtlust i december 2020. I slutet av dagen avtackades också Caroline Johansson, nuvarande handläggare, för sin drygt ettåriga insats inom Växtlusts leaderkontor. Caroline går nu vidare till heltidstjänst inom Leader 7-sam Värmlands leaderkontor. Vi önskar henne allt gott!

Vi hann också med att umgås lite under dagen och avslutade året med en gemensam måltid samt julinspirerande fika under eftermiddagen innan vi tackade varandra för årets insatser och önskade varandra God Jul.