Tio nio åtta – glöm inte Växtlust Värmlands deadline för nya idéer 20 februari kl 17!

12 februari 2020 - Nyhet

Nu tickar klockan raskt ner mot slutet på Växtlust Värmlands tilldelade projektmedelsbudget för denna programperiod. Därför har vi satt ett tydligt sista datum – en deadline – för att ta emot presentationer av helt nya idéer till projekt den 20 februari kl 17.

Snart är Växtlust Värmlands projektmedel för programperioden 2014-2020 slut. Leaderkontoret uppmanar därför alla intresserade att inte missa aktuell deadline för nya projektidéer 20/2, om ni planerat att ansökan om ett leaderprojekt i år.

Leaderkontoret vill uppmärksamma projektintresserade alla kategorier inom leaderområdet på att Växtlust har satt ett sista datum, en deadline, för att inkomma med kortfattade idépresentationer för mindre och medelstora projektidéer senast den 20 februari kl 17. Skicka in er idé digitalt till info@vaxtlust.se . Du/er grupp behöver inte följa någon särskild mall och inte heller skriva mer än max en A4 nu inledningsvis. Men beskriv kortfattat och konkret vad du och din organisation har för nån intressant idé, vilken målgrupp idén vänder sig till (allmännyttigt projekt) och vad ni bedömer att ni behöver för budget (ungefär), för att genomföra ett projekt med en maximal löptid av ca två år.

För kännedom är det i princip helt slut på medel inom tema 1, 2 och 3 redan. Det kan finnas möjlighet att bedriva ytterligare några storleksmässigt begränsade projekt inom Landsbygdsfonden i tema 4 (ett spännande tema som kräver viss djärvhet och kreativitet…men är inte just det kul då?? Pröva vet jag!!) samt några små föreningsägda projekt inom Landsbygdsfonden i det särskilda föreningstemat tema 5 och där inom mål 5 A och C. Mål 5 B är redan slut, men där har vi vissa utbildningsmöjligheter kvar som vi erbjuder genom Växtlusts pågående Föreningsparaply istället. Utbildningsinsatser för nya utvecklingsidéer inom föreningslivet kan bekostas för upp till 50 000 kr inkl moms vid behov. Hör av er till leaderkontoret om utbildning inför kommande utvecklingsinsatser är av intresse. Medlen är ju till för att användas så uppmaningen är verkligen  – hör av er innan deadline även om detta !!!

Många intressenter har redan hört av sig och skickat in sina idéförslag. Skynda er därför, ni som inte ännu hört av er, så ni inte missar Växtlusts deadline 20/2. Detta datum kommer med största sannolikhet var det absolut sista datumet, för att få chansen att presentera en idé som det kan finnas pengar kvar till att också genomföra.

Vid frågor och önskemål om att få diskutera en idé först – välkommen att kontakta Ewa Ryhr Andersson, VL på tel 073-097 55 11 eller via info@vaxtlust.se.

// Hälsningar Leaderkontoret

 

Sista chansen att presentera nya projektidéer. Västlusts VL uppmanar intresserade av nya leaderprojekt att absolut inte missa Växtlusts deadline 20/2 !!!