Växtlusts leaderkontor och styrelse önskar GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!

24 december 2023 - Nyhet

Efter att alla återstående externa leaderprojekt i höst har slutredovisats och nu också erhållit formella beslut om slututbetalning från Jordbruksverket tar både leaderkontoret och styrelsen jul- och nyårsledigt. Leaderkontoret håller därmed stängt ett par veckor och öppnar åter i v 2 2024. Under januari månad vidtar bokslutsarbetet och därmed är verksamhetsansvarig i huvudsak sysselsatt med administrativt arbete.  Vi kommer då också att upphandla ett kortare externt utvärderingsuppdrag med särskilt fokus på ideella projektägares förutsättningar, när nu samtliga projekt är avslutade och internutvärdering av helhetsresultatet är genomförd och redovisad för styrelsen. Planen är att styrelsen (LAG Växtlust) ska besluta om vilket företag som tilldelas uppdraget i samband med bokslutsmötet 15 februari och att den externt genomförda kortare särskilda utvärderingen ska kunna redovisas för årsmötet i april 2024.

När det administrativa trycket släpper kommer också rapporteringen från olika genomförda projekt att börja publiceras här på webbplatsen och på vår externa Facebooksida. Håll utkik, men tills dess önskar vi er alla GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!

// Växtlusts styrelse och personal