LAG Växtlust har fullföljt ursprunglig programperiod och prioriterat nytt projekt

23 december 2020 - Nyhet

Vid årets sista LAG-möte 11 december prioriterades den nuvarande programperiodens sista projekt enligt den ursprungliga planen. Det nya projektet som fick ett positivt LAG-beslut var Hagfors kommuns projekt ”Mera mångfald med maten”. I detta projekt ska fler odlare, främst av grönsaker, guidas av etablerade odlare till start av ny verksamhet för att försöka öka den lokala odlingen inom Hagfors kommun. Projektet ska även verka för att inspirera fler odlare i hela norra Värmland till stöd för den lokala livsmedelsupphandling som börjat gälla inom Hagfors-Munkfors-Sunne-Torsby under hösten 2020. Skolkökspersonal, lärare och elever i utvald del av skolverksamheten ska inom ramen för projektet ges möjlighet att besöka lokala odlare, få lära mer om lokala varor och grönsaksodling och kökspersonalen erbjuds dessutom inspiration till nya maträtter.

Vid samma styrelsemöte beslutade också LAG Växtlust att medge Mårbackastiftelsen ändring av sitt tidigare beviljade projekt ”Nils Holgersson på Mårbacka” med förlängd projekttid och utökat stöd.

Efter 2020 års sista LAG-möte finns nu endast en mindre summa återflödesmedel kvar att besluta om gällande 2014-2020 års tilldelade medel. Ytterligare ett projekt förväntas få del av de sista medlen i början av 2021. Den ursprungliga programperioden planeras nu förlängas med två år, 2021-2022.