Äppelodlaren i Vittensten bygger ut sin kapacitet

16 juli 2023 - Nyhet

Projektledare Öistein Jamtveit satsar på ännu ett gärde med äpplen i Elofshäll, Vittensten, Eda kommun. På det första gärdet har han och partnern odlat ett 80-tal lokala äppelsorter. Där ville de se vilka äpplen som verkar trivas bäst på gårdens marker, kunna jämföra skördenivåerna och se vilka produkter de olika äppelsorterna kan komma att passa till. De vill också testa fram vilka äppelsorter, som kan bli bra frukter för deras kommande ciderproduktion.

I detta leaderprojekt har Öistein i sin enskilda firma satsat på att förbereda ännu ett gärde för en äppelodling, men nu utifrån lite andra ambitioner. I projektet har han förberett och låtit bearbeta marken, satt upp nödvändiga stängsel för att hålla viltet utanför odlingen och dragit fram droppbevattning, för att inte träden ska fara illa under värmeböljor och torka. Bevattning av äppelodlingar är en viktig förutsättning för god skörd och välmående odlingar. Han har också köpt in ett planteringssystem och förberett för plantering av träden i rader med stödjande stolpar och trådar för uppbindning av de sköra trädplantorna.

I leaderprojektet ingår inte själva äppelplantorna av flera orsaker. Det var också högst osäkert om plantorna de önskade köpa in skulle kunna beställas för leverans innan projektet avslutas hösten 2023. Nu fick Öistein faktiskt ett antal plantor redan i våras, så vi hoppas att de kommer anpassa sig väl trots att det var riktigt riktigt varmt redan i maj-juni i år. Planteringsarbetet skedde enligt rapport med hjälp av många ideella arbetsinsatser. Ideellt engagemang för att stötta varandras verksamheter och aktiviteter inom en by uppskattar Växtlust verkligen när det sker i viktiga avgörande skeenden hos såväl ideella föreningar som småföretag på landsbygden. Stort tack för det alla inblandade!

Växtlust följer med spänning hur äppelodlingen går framåt inför vintervilan i höst och återkommer med ny rapport om det senare.

Öistein Jamtveit enskild firma satsar på att bygga ut äppelodlingen. Partnern Jan-Erik Sannerud sköter ekonomin.

Äppelodlaren i Vittensten har också kontakt med en tidigare projektägare till ett leaderprojekt ägt av Äppeldalen i Östra Rud. Du kan läsa mer om äppelföreningen HÄR

Ett samarbete finns också med Edabygdens Trädgårdsförening. Du kan läsa mer om dem HÄR

Du kan också själv följa vad som sker på gården i Vittensten under Öisteins Instagramkonto där en kort film nu finns. Du finner kontot HÄR

// Leaderkontoret