Besök hos Lässeruds Badhusförenings projekt Föreningsutveckling Lässerud

16 juli 2023 - Nyhet

I maj besökte leaderkontoret också Lesseruds (gamla stavningen) Badhusförening i Lässerud, Eda kommun. Där tog ordförande tillika projektledare Erland Erlandsson och föreningens kassör Urban Nilsson emot oss och förevisade hur långt de kommit i sitt föreningsutvecklingsprojekt. Lokalen stod nu nästan färdig även invändigt i den utbyggda delen. Det timrade grillhuset som de byggt under en aktivitet (timringskurs) stod en bit bortanför huvudlokalen och verandan mot vattendraget utanför lokalen var också i stort sett klar. Flera aktivitetstillfällen såsom kurser i matlagning, hälsa och lär känna din bygd har också genomförts. Vid besöket var några aktiviteter kvar att genomföra under försommaren och lite snickeriarbete alltså kvar att färdigställa.

Det huvudsakliga projektarbetet hade ändå gått att hinna med inom planerad tidsram. Trots viss tidspress gällande det omfattande byggnadsarbetet gick det i lås tack vare stora ideella insatser i tillägg till köpt tjänst. Viss kostnadsökning visade sig också för byggnadsmaterialet, som steg i pris i takt med inflationen. Det ledde till en beviljad ansökan om ändring för att få prisstegringen inom beviljad projektbudget. Inom kort är badhusföreningens projektgrupp klara för invigning, som enligt plan ska ske i augusti innan slutredovisningen sker. Växtlust tackar för gedigna insatser och håller tummarna att slutspurten går som planerat och att invigningen blir trivsam och uppskattad i byn. Växtlust återkommer med rapport efter sommarens invigning.

Ordförande Erland Erlandsson och kassör Urban Nilsson förevisar utbygget för leaderkontorets personal

Leaderkontoret Caroline Johansson och Ewa Ryhr Andersson beundrade grillhuset som byggdes under timringskursen

Vid intresse kan du själv följa Lässeruds Badhusförenings Facebooksidan HÄR

 

// Leaderkontoret