Fältlagret förevisades på Brunnby Lantbrukardagar

11 juli 2018 - Nyhet

Under den första veckan i juli (4-5/7) förevisades den prototyp av ett Fältlaget, som tagits fram med hjälp av stödtypen ”Projektstöd till företag” genom Växtlust Värmlands möjligheter, på ännu en mässa. Denna gång kunde lantbrukare som besökte mässan beskåda detta tidsbesparande mobila spannmålslager på Brunnby Lantbrukardagar i Västerås. Ifjol förevisade ägaren, Fältlagret AB med bas på Värmlands Näs i Säffle kommun, sitt då helt nya Fältlager på Borgeby Fältdagar i Skåne. Sedan hösten 2017  har ägarna fått en rad förfrågningar om sitt Fältlager, som är en nyhet i sitt slag inom Europa. Nu väntar vi spänt på när det första beställda exemplaret ska rulla ut på åkrarna, kanske till nästa års skörd. Blir du stolt ägare till det första europeiska Fältlagret?

Här kan du läsa en folder om Fältlagret

Här finner du mer information om och kontakter till företaget Fältlagret AB

Här kan du läsa mer om Brunnby Lantbrukardagar

Fältlagret på Borgeby Fältdagar 2017

Är du också intresserad av s k ”Projektstöd till företag”? Inom Lokalt Ledd Utveckling genom leadermetoden (tidigare kallat bara ”Leader”) kan vi under programperioden 2014-2020 erbjuda företagare att ansöka om s k ”Projektstöd till företag”. Denna möjlighet finns hos Växtlust Värmland inom både Landsbygdsfonden och Regionalfonden. Detta är en bra möjlighet när behovet av tillskottskapital är måttligt stort för ditt utvecklingsbehov och köerna till Länsstyrelsernas investeringsstöd samtidigt är långa. Det är dessutom möjligt att först ansöka om stöd hos den ena stödgivaren och därefter hos den andra, ifall de båda insatserna kompletterar varandra. Stödnivån för enskilda företag är 40 % för en budget upp till 500 000 kr, men det kräver att du vet vilka insatser som stöds inom ramen för just ditt leaderområdes strategi.

EU:s medel till för att skapa verksamhetsutveckling, kompetenshöjande insatser eller för att förverkliga idéer som inte ryms i den ordinarie budgeten samt för att skapa innovationer inför framtiden. Vill du veat mer om hur man ansöker om stöd finner du information om hur du börjar under Idéhantering. Kontakta oss på: info@vaxtlust.se