Fältlagret på Borgeby Fältdagar

26 juni 2017 - Nyhet

Växtlust besökte i veckan före midsommar företagarna och projektägarna Sven och Gabriel Ringdahl från Värmlandsnäs och deras samarbetspartner industriföretagaren Christer Lundquist. Christer har genom ett av sina företag, Nilssons Plåtindustri AB i Säffle, fått i uppdrag att ta fram den Fältlagerprototyp som Ringdahls beställt. I den industrihall som använts för bygget stod nu det ståtliga ekipaget tillgängligt för beskådande och fotografering, allt medan arbetslaget utförde de sista finjusteringarna. Prototypen är byggd inom ett leaderprojekt, som steg 3 av 3 i en längre utvecklingsprocess. ALMI och Länsstyrelsen i Värmland har varit delaktiga under processens steg 1 och 2. Fältlagret som drivs av en traktor väger ca 7 ton tom, rymmer 60 m3 spannmål och har mått som passar för transport på det svenska vägnätet. Företagarna, som båda är lantmästare och driver ett aktivt jordbruk, fick inspiration till detta mellanlager under arbete på jordbruk och rundresa i Australien. Fältlagret är anpassat efter svenska väder- och odlingsförhållanden och effektiviserar hanteringen av spannmål för alla kategorier användare under intensiva skörde- och fraktperioder.

 

Nu när affärsidén har förverkligats och ett resultat finns att presentera offentliggörs projektets framtagna produkt. Just idag lastas visningsexemplaret av Fältlagret på lastbil för transport till veckans lantbruksmässa. Fältlagret AB lanserar nämligen sitt Fältlager på Borgeby Fältdagar 28-29 juni. Alla intresserade är välkomna att ta del av resultatet i mässmonter K61.

Den som vill ha mer detaljinformation kontaktar företagarna direkt. Framåt hösten 2017 kan företagarna även ordna enskilda visningar av Fältlagret. Nyfikna kan redan nu läsa mer om bolaget och Fältlagret här

Fältlagret på Borgeby Fältdagar