Mårbackastiftelsen invigde 12 maj utställningen En sagolik skola

16 juli 2023 - Nyhet

En strålande vacker sommardag i maj invigdes utställningen ”En sagolik skola” i den nya utställningslokalen på Mårbacka minnesgård i Östra Ämtervik, Sunne kommun. Många gäster samlades för att ta del av det skådespel som inledde invigningen, där självaste Selma Lagerlöf var en huvudperson i tillställningen och även bistod stiftelsens ordförande Karl-Johan Adolfsson när bandet sedan klipptes. Lärarstiftelsen hade skänkt grundutställningsmaterialet och genom ett leaderprojekt hade Mårbackastiftelsen därefter arbetat vidare med utställningen som bas, skapat en ny utställningslokal i det gamla sädesmagasinet och fyllt den ombyggda lokalen med en totalupplevelse för såväl skolbarn som pedagoger, barnfamiljer och turister. Även lärarstudenterna har nu fått ytterligare ett sätt att förkovra sig i folkskolans historia och Selma Lagerlöfs del i barnens utbildning, inte minst hennes bidrag genom boken Nils Holgerssons underbara resa. Denna utställning har mycket att erbjuda och den är därför ännu en anledning för många nya besök i Selma Lagerlöfs Mårbacka framöver.

Syftet med leaderprojektet ”Nils Holgersson på Mårbacka” var förutom själva utvecklingsarbetet som projekten alltid består av även att vara kunskapsbildande inom kultur, skola och miljö för familjer samt barn och unga. Bakgrunden var att projektägaren ville lyfta fram berättelsen om Nils Holgersson och hans resa samt berätta om och synliggöra folkskolans historia, den pedagogiska sidan av Selma Lagerlöf – Selma Lagerlöfs berättelse om Nils Holgerssons underbara resa – som då var tänkt beställd som en lärobok i geografi och zoologi (som fortfarande tar upp aktuella ämnen såsom granbarkborre, skogsbränder, översvämningar etc). De ville skapa en utställning som tilltalade skolbarn och pedagoger, familjer och inte minst vuxna. Vi ville även lyfta fram nutida utmaningar i skolan.

Växtlust tackar Mårbackastiftelsen som under ledning av intendent Irene Henriksson som projektledare genomfört ett lyckat leaderprojekt. Vi är imponerade över att redan ca 900 skolbarn med lärare besökt utställningen maj-juni 2023 och i vissa fall även tagit del av en teaterpjäs som Björn Söderbäck, bl a känd från Västanå Teater, genomfört för skolbarn under projekttiden. Vi önskar nu stiftelsen och dess personal all lycka med denna sevärda utställning, som en ny besöksanledning efter att leaderprojektet avslutats 30 juni.

Du kan läsa mer om Mårbacka och projektet inför ditt besök HÄR

Lärarstiftelsens ordförande överlämnar formellt basutställningen till Mårbackastiftelsens ordförande

Caroline Johansson, Växtlust och Irene Henriksson, Mårbackaintendent

 

// Leaderkontoret