År 2023 var ett intensivt slutredovisningsår – alla externa leaderprojekt är avslutade

16 januari 2024 - Nyhet

Det sista året med aktiva externa leaderprojekt har nått sitt slut och ett nytt år har sett dagens ljus. Nu är alla beviljade projekt under programperioden 2014-2022 också genomförda och avslutade. Under år 2023 slutredovisades hela 22 projekt mellan 30 januari och 8 november. Jordbruksverket hann också granska och godkänna dem alla för slututbetalning genom att författa de sista formella besluten precis före jul.

Vi har under det sista intensiva projektåret haft 20 olika projektägare som slutredovisat leaderprojekt. De har varit av följande kategorier: ideell förening (11 st), ekonomisk förening (2 st), stiftelse (1 st), civilsamhälle (1 st), småföretagare (2 st) och kommuner (5 st).

Bland de sista 22 projekten finner vi föreningar som byggde lokaler eller aktivitetsytor inomhus och utomhus för att bejaka fritidsintressen eller locka fram rörelseglädje på nya sätt, som genomförde en rad mötesaktiviteter både för barn, ungdomar och vuxna, som genomförde olika utbildningsinsatser och/eller som skapade nya besöksdestinationer. Det fanns också projektägare som byggde utställningar, skapade nya föreningslokaler som genererade solenergi, dans och musik, som gjorde viktiga insatser för lokala biotoper och ekosystemtjänster och som vidareutvecklade lokala platser med nya vandringsleder, nya historier eller intressanta appar. Kommunerna arbetade bl a med att finna nya ägare till ödehus, att skapa en resurs till stöd för aktiviteter på annans mark, att visa naturresurser för nya slags besökare eller med att stödja småföretagare i digital marknadsföring. Småföretagare på landsbygden arbetade också tillsammans eller på egen hand med att finna nya grenar till sina befintliga verksamheter med hjälp av mindre projektstöd eller en projektledande organisation.

De olika ideella föreningarna blev totalt 23 stycken projektägare som slutförde 25 projekt, därtill genomförde ett mindre kooperativ ett uppstartande platsutvecklingsprojekt. Vi är mycket glada och tacksamma för att de mindre organisationerna/föreningarna i vårt leaderområde – efter viss tvekan i inledningen av programperioden – till slut genomförda många och intressanta leaderprojekt till stöd för befolkningen och lokal landsbygdsutveckling inom området. Stort tack även för gedigna ideella arbetsinsatser!

När vi har lagt ut en kort beskrivning av alla projekten kan den intresserade själv ta kontakt med den genomförande aktören, för att få mer information om allt spännande som skapats genom samtliga leaderprojekt inom områdets geografi. Självklart framför vi även vårt varma tack till alla andra projektägare, som färdigställt era projektinsatser ofta med mycket goda resultat.

Även om våra projektmedel nu är fördelade och använda kommer många invånare att ha nytta av projektresultaten under många år framåt!