Föreningen Växtlust Värmland håller årsmötet 11 april i Sunne

5 mars 2018 - Nyhet

Den 21 februari kallade leaderföreningen Växtlust Värmland genom brev och e post sina medlemmar till årsmötet, som 2018 hålls den 11 april i Sunne kommun. Vägvisarens möteslokal på Kvarngatan 7 i centrala Sunne blir platsen för årsmötet och kl 1830 inleds förhandlingarna. Vi beräknar att hålla årsmötet under ca en timme. Intresserade som ännu inte är medlemmar är naturligtvis också välkomna till årsmötet. Vi är dock tacksamma för anmälan om deltagande till info@vaxtlust.se eller sms till tel. 073-097 55 11 senast den 5 april för beräkning av smörgåstårtans storlek. Förtäringen äter vi efter årsmötesförhandlingen under lättsamma former. Vi avslutar medlemskvällen ca 2030 för ett kort konstituerande möte med styrelsen.

Du som vill bli medlem ombeds ta kontakt med Verksamhetsansvarige Ewa Ryhr Andersson via e-post och telefonnummer enligt ovan. Du kan också kontakta ordförande Anna-Lena Carlsson, Torsby kommun för mer information. Hennes kontaktuppgifter finner du under Kontakt . Medlemsavgiften för år 2018 är 200 kr och medlemskapet är i första hand ett uttryck till stöd för arbetet enligt leadermetoden, för att denna typ av projektmedel ska finnas kvar framåt och för att få del av våra nyhetsbrev och matnyttig information före andra.

Om du som redan är medlem har frågor eller synpunkter tar du också kontakt med Ewa eller Anna-Lena. Vi kommer att skicka ut årsredovisningen, revisionsberättelsen och valberedningens förslag direkt till medlemmarna via e-post 2-3 veckor före årsmötet.

HÄR kan du ta del av kallelsen och föredragningslistan. Välkommen till årsmötet – tillsammans gör vi nya spår i snön!