Föreningen Växtlust Värmland kallar till årsmöte 23 april i Torsby kommun

12 mars 2024 - Nyhet

Tisdagen den 23 april kl 18 i Valbergsängens konferensdel, lokal Björnen, i Torsby kommun genomförs årets årsmöte i leaderföreningen Växtlust Värmland med redovisning av 2023 års verksamhet. Alla medlemmar liksom övriga intresserade hälsas varmt välkomna. Årsmötet kommer att inledas med Attityds redovisning av vad den externa utvärderingen av ideella projektägares upplevelser av Leaderprojekt-processen har lett till.

Eftersom vi bjuder på smörgåstårta efter årsmötet önskar vi att såväl medlemmar som övriga deltagare anmäler sig till årsmötet senast fredag 19 april via info@vaxtlust.se eller via sms till 073-097 55 11 (Ewa RA). Glöm ej anmäla eventuella allergier, tack. Även eventuella frågor kan ställas via dessa kontaktuppgifter.

Växtlust Värmlands leaderförening är ansvarig för den förlängda programperioden 2014-2022 med avslutande projektverksamhet under hela år 2023, resultatredovisning och extern utvärdering år 2024 samt slutrapportering från den löpande verksamheten liksom avslut av den ideella föreningen under år 2025. Totalt har t o m 231231 73 projekt genomförts och slutredovisats till Jordbruksverket. De resultat som dessa projekt har genererat kommer att redovisas vid årsmöte 23 april 2024 i Torsby.

Det enda aktiva projekt som fortsatt pågår är nu leaderföreningens egen driftverksamhet. Det projektet pågår som längst till våren 2025 och har att hantera alla återstående åtaganden gentemot det ingångna avtalet med Jordbruksverket.

Kallelse med föredragningslista finner du HÄR