Leaderområdets utvecklingsstrategi för år 2023-2027 har prioriterats och sökt budget är godkänd

14 juni 2022 - Nyhet

Fredag den 3 juni fick leaderområdet det mycket glädjande beskedet att det nya utvecklingsstrategin för 2023-2027 omfattande sju kommuner i västra och norra Värmland hade blivit prioriterad av den nationella urvalskommittén och Jordbruksverket. Myndigheten hade också fördelat den budget för LeaderSverige som fanns till förfogande för arbete genom Leadermetoden i landsbygdsprogrammet under nästa (förkortade, enbart fem år långa) programperiod. Det nya leaderområdet, som består av de sex nuvarande kommunerna (Arvika, Eda, Hagfors, Sunne, Säffle och Torsby) har inför starten 2023 nu utökats med Munkfors kommun. Alla sju kommunerna har fattat beslut om att medfinansiera sin del av s k övrigt offentlig stöd som tillsammans med EU-fonden och svenska staten står för finansieringen av projektstödet. Tillsammans ger det leaderområdet en kommande budget om 36 miljoner kronor att fördela till nya projekt 2023-2027, men också till delar för att finansiera den lokala administrationen.

Stödfunktionerna består av trepartnerskapet leaderstyrelsen (som granskar, bedömer och prioriterar bland kompletta projektansökningar, men som också utvärderar dess resultat och effekter på området dvs nyttan för pengarna) och leaderkontoret (personalen som är de sökandes supportfunktion, för att hitta intressanta idéer, sätta ihop värdefulla samarbetsgrupper i enlighet med leadermetodens principer och som bistår de sökande med att få fram kompletta, digitala ansökningar om projektstöd att presentera vid kommande berednings- och styrelsemöten). Ansvarig för leaderkontoret är också den som ser till personalen kan regelverket, håller utbildningar (enskilt och i grupp), handlägger ansökningar samt reser runt i leaderområdet för att stötta projektsökande som önskar det eller för att på fältet följa hur pågående projektarbeten fungerar.

EU-kommissionens slutliga beslut om strategiska planen m m samt utbildning i hur de nya reglerna ska tolkas hoppas vi ska vara på plats under hösten 2022. Den 15 oktober ska del 2 av ansökan om att starta nytt leaderområde vara insänt till Jordbruksverket och redan den 18-19 oktober samlas LeaderSverige i Sandviken på en nationell leaderträff för att fira startskottet för de nya möjligheterna.

Nån gång efter nyår och t o m april 2023 kommer sen landets nya eller nygamla 40 leaderområden att ha nya projektmedel till förfogande för projektstarter t o m 2027  och t o m juni 2029 kommer stödfunktionerna att arbeta dvs tills utvärderings- och slutrapporteringsarbetet är klart innan nästa programperiod är till ända.

För det nuvarande leaderområdet Växtlust Värmlands del är vi nu i slutfasen av att bevilja de sista projektansökningarna som kommit in. Kanske finns det utrymmet för 1-2 projekt till vid sista beslutsmötet i november, men sen stänger det nuvarande sex kommuner stora leaderområdet sina möjligheter att fatta nya projektbeslut. Vi följer och stöttar sen de redan pågående leaderprojekten till sista redovisningen skett i november 2023. Därefter vidtar vårt utvärderings- och slutrapporteringsarbetet under år 2024 innan den innevarande förlängda programperioden 2014-2022 är klar att stänga, vilket sker senast år 2025.

Tycker du det låter spännande? Ansök då gärna om jobbet som ekonom/handläggare hos Växtlust Värmland, eller tipsa en bekant om tjänsten som vi annonserar om och tar emot ansökningar till fram till 27 juni. Läs mer HÄR

Välkommen!