Nytt år ger nya möjligheter och utmaningar

9 januari 2018 - Nyhet

Utvilade och pigga är vi nu åter på plats för att ta emot nya ansökningar om projektstöd. Om du under helgledigheterna fått en god idé är det därför dags att höra av sig till oss på leaderkontoret, för en diskussion om idén kan förverkligas genom ett leaderprojekt. Runt om i länet pågår nu ett antal leaderprojekt med stöd från något leaderområde, både Växtlust-projekt och projekt finansierade av våra grannområden finns att ta del av. Den nyfikne kan därför ta sig en tur och studera flera lyckade satsningar, för att få inspiration inför egna insatser. Vi har ca 28 miljoner kvar att fördela till spännande projekt så chansen finns!

Under våren 2018 kommer verksamhetsansvariga Ewa att resa runt i leaderområdet mer än vad som varit möjligt under 2017. Hör därför av dig till henne redan nu om du själv som företagare eller din förening vill ha ett besök för att diskutera en konkret idé om utveckling av ditt företag, din bygd eller ditt närområde med stöd av leadermetoden. Skriv ett meddelande på info@vaxtlust.se eller sök uppgifter via Kontakt Fältarbetet kommer att inledas i februari efter det bokslutsarbete som nu pågår. Välkommen till ett nytt leaderår!

// Leaderkontoret