Nytt verksamhetsår – nya ledamöter välkomnas

9 april 2020 - Nyhet

Onsdag 8 april genomfördes 2020 års årsmöte inom Föreningen Växtlust Värmland. I år gick årsmötet av stapeln som ett telefonmöte, vilket aldrig hänt förut, men så är 2020 också ett märkligt år märkt av pågående Corona-pandemins restriktioner mot att träffas i större grupper. Boo Westlund representerande Hagfors kommun utsågs till mötesordförande medan föreningens verksamhetsansvarige Ewa Ryhr Andersson fungerade som mötessekreterare. Årsmötet genomfördes enligt gängse föredragningslista och valberedningens förslag klubbades igenom. Till ordförande för 2020-21 gavs förtroende ännu ett år till Anna-Lena Carlsson, offentlig företrädare för Torsby kommun. Till förste vice ordförande utsågs Lars Nilsson som näringslivets företrädare och till andra vice ordförande utsågs Alf Dalberg som företrädare för civilsamhället och ideella verksamheter.

Till nya ordinarie ledamöter i LAG Växtlust (leaderstyrelsen) utsågs följande personer:

Maryna Bialesta-Vilhelm, offentlig företrädare för Arvika kommun, boende i Jössefors Arvika

Lars Pettersson, LP:s Biodling, privat företrädare för näringslivet i Säffle, boende i Kila Säffle

Göran Nilsson, Köla Fiber ekonomisk förening, ideell företrädare för föreningslivet i Eda, boende i Åmotfors Eda och f d ersättare i LAG

Vi välkomnar er som nya ordinarie ledamöter i styrelsen!

Efter lite förändringar bland ordinarie ledamöter och ersättare för att följa alla regler vi har att förhålla oss till inom denna leaderförening är den enda helt nya ersättaren som valdes in för det kommande verksamhetsåret Boo Westlund, offentlig företrädare för Hagfors kommun. Även Boo hälsas välkommen!

De som nu helt lämnat leaderstyrelsen är:

Sten Fransson, Arvika kommun, Åse-Kréstin Höglund, Hagfors kommun och Kari Staatsen, AB Hilmer Andersson.

Vi tackar er för värdefulla insatser under de år ni bidragit till verksamheten!

 

Vi ser nu fram emot ett nytt spännande verksamhetsår för såväl styrelsen som personalen, välkomna alla med på resan.

Ordförande och Verksamhetschef