Övre Gla FVOF satsar på Fiske för alla och Hillringsbergs IF på Bygdeutveckling, rörelse för alla

16 juli 2023 - Nyhet

Under försommaren besökte vi den fiskeplats på Glaskogen som Övre Gla Fiskevårdsområdesförening (FVOF) fått tillstånd av såväl markägaren, Arvika kommun som Länsstyrelsen Värmland att anlägga en handikappvänlig fiskebrygga på. Inom detta leaderprojekt ska även en grillplats iordningställas och en handikappanpassad toalett byggas upp på fiskeplatsen. Föreningen gör tillsammans med lokala företag en gedigen insats för att skapa möjligheter till ”Fiske för alla” hösten 2023.

Övre Gla planerar ordna en fisketävling och/eller andra aktiviteter när fiskeplatsen är klar att inviga. Såväl fiskeintresserade unga som personer med funktionsvariationer ska kunna fiska på ett ordnat sätt när denna fiskeplats är helt färdigställd. Växtlust ser fram emot att följa byggprocessen och berätta vidare om hur det går i höst.

Övre Gla FVOF:s byggansvarige Mats Gustavsson i samspråk med Caroline Johansson, Växtlust

I närområdet ligger också samhället Glava och där arbetar nu Hillringsbergs IF för att deras bygge av en näridrottsplats vid Glava skola ska stå klar inför skolstarten i höst. En s k Multiarena (näridrottsplats) är en yta med en rink runt där barn i olika åldrar och vuxna som önskar få tillfälle att röra på sig kan öva rörelse och utöva lekaktiviteter med bollar av olika slag utan att det sker genom organiserade idrottsklubbar. Med andra ord är alla som vill röra på sig utan att behöva tillhöra någon särskild idrottsklubb välkomna att använda multiarenan ensam eller tillsammans med andra. Initiativet står alltså den lokala fotbollsklubben Hillringsbergs IF. Vi tackar för att de ser till allas behov av rörelse, inte enbart de egna medlemmarnas, och skapar denna nya aktivitetsyta genom ett leaderprojekt hos Växtlust. Vi berättar mer om hur det går med arbetet för denna förening efter sommaren och när det är dags att inviga med olika slags aktiviteter för olika åldrar.

När snön fortfarande låg kvar i mitten av mars var leaderkontoret på besök vid den tänkta platsen bakom Glava skola och tog lite bilder. En sen vår visade sig sen bara bli ännu senare….innan sommaren plötsligt dök upp med högsommarvärme.

// Leaderkontoret