Växtlust på nationell Leaderträff i Lycksele 3-4 oktober

24 december 2023 - Nyhet

I oktober var en grupp om tre personer från Växtlust Värmland i Lycksele, för att delta i en nationell sammankomst för LeaderSverige. Måndag 2 oktober samlades alla medlemmar i den nationella leaderföreningen Lokal Utveckling Sverige (LUS) för att ta del av aktuell information och diskutera viktiga frågor för alla som arbetar för landsbygdsutveckling / lokal utveckling genom leaderprojekt. Vi bidrog också i smågrupper till att ge inspel till prioritering av olika planerade insatser för nästa års verksamhet. Sist men inte minst fick vi möjlighet att IRL träffa den nya nationella verksamhetsledaren Christer Yrjas. Lycka till med ditt viktiga arbete, Christer!

Den 3-4 oktober genomfördes på Hotell Lappland också den årliga nationella leaderträffen, som turnerat runt i vårt avlånga land under åren sedan Jordbruksverket blev förvaltningsmyndighet för Leaderverksamheten i Sverige. Turnén fick göra uppehåll under pandemiåren 2020-2021 och då enbart genomföras digitalt. Det är alltid kul att få träffa kollegor öga mot öga. Därför blev det många trevliga samtal under pauserna och under samkvämet på tisdagskvällen med fina inslag från den samiska kulturen på plats. På dagsprogrammet var en rad intressanta föredrag, projektpresentationer och en paneldebatt. Vi kunde också under båda dagarna ta del av olika seminarier med särskilda ämnesfokus i mindre samlingar efter egna intressen som omväxling. Tillväxtverket hade hand om ett sådant valbart seminarium.

Sammantaget en mycket intressant och bra arrangerad träff, som var väl värd den långa resan från Torsby till Lycksele. Ett stort tack till Leader Lappland för denna nordliga upplevelse och till Landsbygdsnätverket för finansiering och huvudansvar!

Med början år 2024 arbetar flera leaderområden runt om i Sverige, som varit aktivt projektverksamma t o m år 2023, med att rapportera, utvärdera och så smått avsluta programperioden 2014-2022, som sen ska avslutas helt under år 2025. Den ideella leaderförening Växtlust Värmland avslutar sin aktiva verksamhet helt under det första halvåret 2025. Vi har ingen extern projektaktivitet alls under år 2024.

Under år 2023 har den nya lokala leaderföreningen Leader 7-sam Värmland startat upp och kommit igång med sin vägledande och projektbeviljande verksamheten inom nya programperioden 2023-2027. De är nu den förening som har projektmedel att söka för intresserade föreningar, småföretag och organisationer. Leader 7-sam går redan in i sitt andra år 2024 och har fått ett stort intresse för nya leaderprojekt. Vi önskar det nya leaderkontoret med VL Jens och handläggare Caroline all lycka med att finna nya sökande, som vill genomföra intressanta, nyskapande och resultatproducerande leaderprojekt. Projekt som gör skillnad inom leaderområdet i linje med den nya utvecklingsstrategin!