Växtlust upphandlar utvärdering av ideella projektägares upplevelser av leaderprojekt

16 januari 2024 - Nyhet

Växtlust Värmland erbjuder företag och organisationer som tillhandahåller tjänsten ”utvärderingar” att inkomma med offert senast 5 februari, om intresse för nedan presenterat uppdrag finns. Förutsättningar, adress och takbelopp anges i bifogat upphandlingsunderlag.

Den ideella, men offentligstyrda, Föreningen Växtlust Värmland bildades hösten 2015 och avslutas under 2025. Föreningen är sammansatt utifrån ett trepartnerskap mellan offentlig, ideell och privat sektor och skulle under perioden januari 2016-december 2023 bedriva projektverksamhet inom sex kommuner i västra och norra Värmland (Arvika, Eda, Hagfors, Sunne, Säffle och Torsby). Den löpande verksamheten har bedrivits genom ett s k driftsprojekt fristående från övriga projekt.

Växtlusts uppdrag har i huvudsak varit att utifrån en godkänd utvecklingsstrategi marknadsföra projektmöjligheterna så att strategin kunde genomföras, finna och entusiasmera intresserade sökande att skapa för strategin passande projekt, stödja projektägarna att genomföra de projekt styrelsen prioriterade samt följa alla regler, anvisningar och handläggningsrutiner som förvaltningsmyndigheten Jordbruksverket föreskrivit oss i avtalet med dem. Driftsprojektet förväntas nu pågå t o m sommaren 2025. Vi ska under år 2024 även genomföra den sista utvärderingen (extern), skriva rapporter till Jordbruksverket och presentera utfallet av projekten utförda inom var och en av de ingående kommunerna för alla medlemmar 2024 inkl visa hur väl vi lyckats med uppdraget, våra målsättningar och vårt arbete i stort.

Vi efterfrågar nu en konsultinsats för att särskilt kunna undersöka hur de ideella föreningarnas upplevelser av att genomföra leaderprojekt har varit. Uppdraget ska utföras inom perioden 15/2 till 15/4 med redovisning för leaderföreningens styrelse och årsmöte den 23 april.

Du kan ladda ner upphandlingsunderlaget HÄR. Välkommen med din offert senast 5 februari.

Kontaktuppgifter till verksamhetsansvariga finner du HÄR