Attityd i Karlstad genomför upphandlad utvärdering åt Växtlust

12 mars 2024 - Nyhet

Det blev företaget Attityd i Karlstad AB som fick uppdraget att utvärdera ideella projektägares upplevelser av Leader-projektprocessen åt föreningen Växtlust Värmland. Samtliga aktuella projektägare har nu fått två informationsbrev om vad som ska ske de närmaste veckorna. Med start idag har alla föreningarna också fått en enkät att besvara, utsänd till utvalda e-postadresser som på lite olika sätt kan kopplas till de genomförda Leader-projekten. Vi hoppas förstås på 100 % svarsfrekvens för att få en tillräckligt god bild av hur den genomsnittliga upplevelsen bland de mindre projektägarna har varit. Nu väntar vi med spänd förväntan på att svaren ska ramla in till Attityd under ca en veckas tid för att därefter kunna bearbetas vidare.

I nästa steg kommer även planerat sex längre intervjuer att genomföras med några av föreningarna i målgruppen. Vilka föreningar det blir kommer Attityd att välja ut. Slutresultatet av utvärderingsuppdraget ska presenteras för Växtlusts styrelse på nästa möte den 23 april och därefter i något förkortad version även delges Växtlusts medlemmar vid årsmötet samma kväll.

Om du vill läsa upphandlingsunderlaget eller ta del av vilka föreningar som tillhör den utvalda målgruppen kan du läsa mer om det i en tidigare nyhet som du finner HÄR.