Ny design och marknadsfokus länkar samman stad och land

Projekt

Ett projekt inom Regionalfonden, där projektstöd ges till ett landsbygdsbaserat småföretag med hantverksproduktion av huvudbonader. Fokus ligger på olika marknadsinsatser, som i första hand riktas till kunder i storstadsmiljöer.

LAG Växtlust Värmland motiverade sitt beslut så här:

Linekkas kundexpansion är ett väl avgränsat och tillräckligt beskrivet projekt med fokus på marknadsföring utifrån ny designprofil för att nå nya kunder. I projektet ska förutsättningar skapas för utveckling av ett landsbygdsbaserat designföretag med lite smalare kundkrets. LAG bedömer sannolikheten att uppställda mål nås och att presenterade resultat på sikt kan levereras som rimlig.

Information

 • Projektägare: Line Malmsten
 • Projektnamn: Linekkas kundexpansion
 • Kontaktperson: Line Malmsten
 • Telefon: 070-254 09 52
 • E-post: linekka@gmail.com
 • Ansökningsdatum: 23/03/2017
 • Prioriterat av LAG: 24/05/2017
 • Formellt beslut SJV: 01/09/2017
 • Planerat slutdatum: 17/05/2019
 • Total budget: 270 285 SEK
 • Varav offentligt stöd: 40 %
 • Aktuell fond: Regionala fonden

Syftet med projektet är att företagaren skall öka lönsamheten i sitt företag, så att hon på sikt kan ta ut lön och arbeta mer hemma med företaget och mindre med annan verksamhet.

Målet med projektet är att vid projekttidens slut ha skapat en ny grafisk profil med logga, en webbutik, att företaget har deltagit i 2018 års Bröllopsmässa och att företagaren genomfört kundbesök i någon storstad.

Aktiviteterna i projektet består i att i samarbete med ett grafiskt företag göra en ny designprofil, logga, utarbeta marknadsföringsmaterial och paketering, som tydligare går i linje med de kvalitetsvaror företagaren skapar. Resor och övernattningar i samband med kundmöten i större städer för att där kunna sälja in varor i olika butiker, som har varor av högsta kvalité. Skapa en webbutik för försäljning av coiffer och hårdekorationer direkt till kund. Delta i olika event och mässor för marknadsföring till ”nya” kundkretsen t ex Bröllopsmässa på Grand Hotell i Stockholm 2018 och 2019. Vid hemmaateljén arrangera fler ”Hatt event” och hattkurser samt synas mer i lokala kulturevenemang och genom lokal marknadsföring. Även skapa en parkering för bättre tillgänglighet till ateljén, där kurserna hålls. Till projektet hör inte tillverkning och försäljning ur ordinarie sortiment och eventutbud.