Fler projekt har fått LAG-beslut

21 juni 2017 - Nyhet

Tre nya projekt fick i slutet av maj positiva LAG-beslut. Två av projekten sker hos företag och det tredje är ett allmännyttigt projekt. För projektstöd till företag finns begränsning om högst 200 000 kr och vanligen 40 % av budget från offentligt stöd, resterande del finansierar företaget själv. Västra Värmlands Fornminnesförening står som projektägare för det allmännyttiga projekt som nu ska skapa nytta för flera samarbetande historiska föreningar i samverkan med företag.

Det första projektet är ett projektstöd till företag som söker finansiering från Landsbygdsfonden. Projektet har fått namnet ”Investering för våtmarksarbeten”. Genom detta projekt investerar företaget Wängus AB i Svanskog i ny utrustning till sin amfibiegående redskapsbärare, för att kunna utföra nya kompletterande arbeten i vatten. Total budget ca 200 000 kr.

Det andra projektet är också ett projektstöd till företag, men här söks finansiering från Regionalfonden. Projektnamnet är ”Lines Kundexpansion” och Line Malmsten i Östra Ämtervik äger företaget. I projektet står marknadsföringsinsatser för att finna nya målgrupper för företagets kvalitetsproduktion av huvudbonader i centrum. Landsbygdsföretaget undersöker genom projektet utvecklingspotentialen genom storstadens möjligheter. Total budget ca 200 000 kr.

Positivt beslut har även fattats om ett tredje projekt. Detta projekt ”Kulturpoolen” är allmännyttigt och projektägare är Västra Värmlands Fornminnesförening i Arvika. Projektstöd söks från Landsbygdsfonden. Under projekttiden ska en kulturpool för uthyrning av medarbetare till kulturverksamheter och besöksnäring testas och utvecklas. Genom projektet ska också de fem samarbetande aktörerna främja och utveckla det ideella arbetet samt marknadsföra en kulturväg inom Arvika kommun. Budgeten omfattar ca en miljon kronor.