Senaste nytt – klara, färdiga…gå projektvägen

6 mars 2018 - Nyhet

Vid nästa LAG-möte, den 22 mars, finns årets första projektärende dvs ett klart och färdigprocessat projekt att bedöma och poängsätta för Växtlust Värmlands styrelse. Inom kort kommer ytterligare ett utarbetat projekt att landa i det digitala ansökningssystemet hos Jordbruksverket redo att handläggas av leaderkontoret i Sunne. Jättekul, fler är på väg!

Två av de först beviljade Växtlust-projekten har nu hunnit igenom hela processen från start till mål och ett av dem har också fått sin sista utbetalning av projektstödet dvs projektet är helt färdigt. Fältlagret AB var det första företaget som beviljades ett projektstöd till företag och ägarna har lyckats ta fram den planerade prototypen av ett fältlager för visning på marknaden. Projektägarna, far och son Ringdahl på Värmlandsnäs, ställde ut sin prototyp på Borgeby Fältdagar sommaren 2017,  testkörde också prototypen för slutjusteringar innan den slutligen provades i skarpt läge under höstens skördearbete 2017. Fältlagret har marknadsförts sedan dess och finns nu att beställa för intresserade. Läs mer om projektet här.

Det andra avslutade projektet genomfördes av Västra Värmlands Fornminnesförening som skapat större förutsättningar för Café Nystugas menyval genom investering i ett beredningsrum intill köket. Därtill har både caféet och Sågudden-området blivit mer tillgängligt för allmänheten genom ramper och skapandet av en mobilguide som berättar om museiområdet på flera språk. Caféet har ökat antalet matgäster och flera har fått arbete inom caféverksamheten. Läs mer om projektet här.

Alla färdigredovisade projekt kommer att följas upp en gång per år under hela programperioden t o m år 2022, för att Växtlusts LAG ska kunna redovisa de långsiktiga resultaten från alla projekt som erhållit projektstöd  i samband med slututvärderingen. Vi kommer att presentera hur det går i slutet av varje år fr o m 2018.

Nu går vi vidare i vårt sökande efter nya intressanta projektidéer och vi har ett flertal idéer på gång in i ansökningsprocessen redan nu. För att pröva andra metoder att nå nya intressenter kommer verksamhetsansvarige Ewa att under en miniturné besöka våra sex kommuner (Arvika, Eda, Hagfors, Sunne, Säffle och Torsby) nu under våren. Där kommer de föreningar och småföretag som känner sig manade att delta i leadermetodens utvecklingsarbete för ett mer attraktivt och levande närområde att kunna träffa henne och höra mer om vad ett leaderprojekt innebär. Styrelsen har också planer på att starta egna s k paraplyprojekt under året. Vi återkommer med mer information om detta i kommande inlägg.

Hör av dig om just du eller din förening vill ha ett besök av mig i vår –  du finner alla kontakter till leaderkontoret under Kontakt.

Är du beredd att anta utmaningen? KLARA, FÄRDIGA  …GÅ, så ses vi längs vägen fram!!