Ny innovativ produkt servar lantbruket

Projekt

Ett projekt inom Regionalfonden där utveckling av ny teknisk produkt sker i Säffle stad, men där den innovativa lösningen gynnar landsbygdens företagare, såväl i som utanför leaderområdet.

LAG Växtlust Värmland motiverade sitt beslut så här:

Fältlagret är ett tydligt och konkret avgränsat innovativt projekt, som verkligen kan leda till arbetstillfällen, om prototypen får genomslag och når marknaden på ett positivt sätt.

Information

 • Projektägare: Fältlagret AB
 • Projektnamn: Fältlagret (Jnr 2016-3092)
 • Kontaktperson: Gabriel Ringdahl (projektledare)
 • Telefon: 073-674 89 89
 • E-post: gabrielringdahl@hotmail.com
 • Ansökningsdatum: 26/04/2016
 • Prioriterat av LAG: 12/09/2016
 • Formellt beslut SJV: 25/01/2017
 • Planerat slutdatum: 31/12/2017
 • Total budget: 500 000 SEK (slutredovisat)
 • Varav offentligt stöd: 40 % (enligt godkänd slutredovisning)
 • Aktuell fond: Regionala fonden

Syftet med projektet är att skapa ett fysiskt mellanlager för spannmål, för att på ett tidseffektivt och ekonomiskt sätt hantera spannmål under den stressiga och korta skördetiden i Sverige. Syftet är också att genom detta innovativa projekt skapa en ny teknisk produkt som inte finns på den inhemska marknaden.

Målet med projektet är att tillverka en färdig prototyp av ett fältlager för demonstration i fält, för spekulanter på den inhemska såväl som på den europeiska spannmålsmarknaden.

Mål på längre sikt är att Fältlagret AB ska bli ett bärkraftigt företag med egen produktion och försäljning av mellanlager. På sikt kan projektet ge upphov till flera nya årsarbetstillfällen genom egen industriell tillverkning av dessa fältlager på landsbygden.

Projektaktiviteter. Projektet består i att genom samarbete mellan tre företag skapa en prototyp av ett mobilt mellanlager för spannmål mellan tröska och transport mot tork- eller mottagningsanläggning. Förutom den fysiska produkt som ska tas fram genom projektet genomförs marknadsinsatser.