Föreningen Växtlust Värmland

Växtlust Värmland är en av de 48 leaderföreningar/områden som bildats i Sverige för arbete med lokalt ledd utveckling under perioden 2014-2020.

En leaderförening består av ett trepartnerskap där aktörer från privat, ideell och offentlig sektor arbetar tillsammans, för att ta fram och därefter driva verksamheten i leaderområdet utifrån en lokal utvecklingsstrategi. Genom att myndigheterna godkänt strategin har leaderföreningen fått möjlighet att ta del av offentliga pengar till lokalt ledd utveckling. Leaderområdet omfattar sex kommuners geografiska yta i västra och norra Värmland: Arvika (A), Eda (E), Hagfors (H), Sunne (SU), Säffle (SÄ) och Torsby (T).

Är du redan medlem hos oss och vill läsa medlemsinformation? Tryck här.


Från start till mål

Bakgrund och godkännande

Den ideella men offentligstyrda Föreningen Växtlust Värmland bildades i Sunne den 22 september 2015. Partnerskapet som stod bakom initiativet bestod av 16 organisationer varav sex kommuner. Vid bildandemötet fanns 18 medlemmar representerade. Föreningens stadgar antogs och en styrelse med 12 ordinarie ledamöter och därtill ersättare valdes.

För att få in personer med vilja att lägga ner tid och energi i vår styrelse hade vi sänt ut en uppmaning inom området att nominera lämpliga kandidater eller anmäla eget intresse. Valberedningen fick en god respons från ideella och privata kandidater, som komplement till kommunernas valda representanter. En jämställd styrelse valdes där ledamöternas breda erfarenheter och kompetenser gav möjlighet att täcka in så många kunskapsfält och horisontella aspekter som möjligt vid kommande beslutsmöten.

Under hösten 2015 arbetade den nya föreningen intensivt och parallellt med områdets tidigare leaderförening, med sikte på att få bilda ett nytt leaderområde i västra och norra Värmland. Leaderområdet omfattar Arvika, Eda, Hagfors, Sunne, Säffle och Torsby kommuner. Målet var nya möjligheter till projektfinansiering för områdets intressenter för projektarbete under EU:s programperiod 2014-2020. I november hade vi en komplett ansökan klar och denna sändes till Jordbruksverket för godkännande. Den 11 januari 2016 fattade Jordbruksverket det formella startbeslutet för leaderområdet och strategin med tillhörande bilagor godkändes.

Projektmedel – föreningens driftsprojekt

Växtlust Värmlands utvecklingsstrategi omfattar drygt 51 miljoner kronor fördelade över tre fonder: Landsbygdsfonden, Regionalfonden och Socialfonden, där fondmedlen är kopplade till insatser inom lokalt ledd utveckling (s k leaderprojekt). Pengarna är också kopplade till fem teman som ni kan läsa mer om här.

Föreningens styrelse, leaderstyrelsen, driver genom leaderkontoret ett s k driftsprojekt ”Drift Växtlust Värmland” för att sköta leaderområdets verksamhet med ett bemannat leaderkontor och en aktiv styrelse ända till år 2023. Vi får genom driftsprojektet pengar till uppdraget att informera våra intressenter om programperiodens projektmöjligheter, vägleda er som ansöker om stöd i Jordbruksverkets it-system, handlägga de projektärenden som kommer in samt fatta LAG-beslut om kompletta projektansökningar. Att ge stöd till projektägare under pågående projekt är ytterligare en viktig uppgift för leaderkontoret, liksom att utvärdera arbetet och återrapportera årligen till Jordbruksverket.

LAG Växtlust Värmland - Styrelsen

Arbetsutskott (AU)

Anna-Lena Carlsson Ordf.

Anna-Lena Carlsson

Ordförande Växtlust Värmland. Offentlig företrädare Torsby. Arbetsutskott

Kompetens, nyckelord: Helhetsperspektiv som kommunrepresentant. Torsby kommuns koordinator och VD i TUAB. Lekmannarevisor i Torsby kommun. Ledamot i LAG i f g leaderförening. Egen företagarerfarenhet inom handel. Föreningserfarenhet lokalt och nationellt. Projektvana. Särskild kunskap inom tillgänglighet, rehabilitering och småskalig energi.

anna-lena.carlsson@torsby.se
076-816 57 42
Sven Andersson - Växtlust

Sven Bertil (Svenne) Andersson

Förste vice ordförande Växtlust Värmland. Ideell företrädare Sunne. Arbetsutskott.

Kompetens, nyckelord: Föreningskunskap från lokalsamhället. Erfarenhet av LRF-avdelnings lokala arbete för bygden samt LRF:s kommungruppsarbete. Landsbygdsföretagare med skog. Särskild kunskap om ekonomisk förening med syfte att förmedla tjänster från bygdens resurser, byggnadsarbete samt ekologisk produktion/KRAV.

svenneemtervik@gmail.com
070-550 48 41

Lars Nilsson

Andre vice ordförande Växtlust Värmland. Företagare/privat företrädare Arvika. Arbetsutskott

Kompetens, nyckelord: Träförädlare med företaget Rackstad Trä, utför även legoarbete. Aktiva nätverk bland träförädlare i Värmland och Sverige. Deltog i LAG:s internationella projekt med kunskap om samarbetsprojekt i f g programperiod. Kunskap om produktionsteknik, flöden och logistik med ett tekniskt synsätt. Viss erfarenhet av ISO-certifiering. Specialintressen skog och natur, jakt, fiske och friluftsliv.

larsirackstad@gmail.com
070-583 21 81

Offentliga ledamöter

Tobias Eriksson

Ledamot. Offentlig företrädare Sunne

Kompetens, nyckelord: Helhetsperspektiv som kommunrepresentant. Oppositionsråd. Andre vice ordförande i kommunstyrelsen. Ett flertal uppdrag inom bolagsstyrelser och nämnder. Erfarenhet av lokalt utvecklingsarbete i kommunala rollen. Landsbygdsbo. Kunskap inom metoder/arbetsmarknadsfrågor. Tidigare aktiv i fotbollsförening. Brett nätverk. Särskild kunskap inom jakt och fiske som intresseområden.

tobias.eriksson@sunne.se
Sten Fransson - offentlig ledamot Arvika

Sten Fransson

Ledamot. Offentlig företrädare Arvika

Kompetens, nyckelord: Helhetsperspektiv som kommunrepresentant. Ledamot av kommunstyrelsen. Ett flertal uppdrag inom bolagsstyrelser och nämnder. Över 20 års erfarenhet av EU-frågor. Projektvana. Erfarenhet av företagsutveckling och bred erfarenhet av styrelsearbete inom föreningslivet. Kunskap om metoder/arbetsmarknadsfrågor och miljöfrågor. Särskild kunskap från roller inom museiförening och historisk förening.

sten.fransson@telia.com
Ann-Sofie Ronacher - offentlig ledamot Hagfors

Ann-Sofie Ronacher

Ledamot. Offentlig företrädare Hagfors

Kompetens, nyckelord: Helhetsperspektiv som kommunrepresentant. Vice ordförande i kommunstyrelsen. Ett flertal uppdrag inom bolagsstyrelser och nämnder. Enhetschef för enheten för sysselsättning och arbete. Erfarenhet från kommunalt HVB hem för ensamkommande barn, lokalt utvecklingsarbete inom kommunen och av styrelsearbete i kommunalt bostadsbolag. Kunskap om arbetsmarknadsfrågor, miljö- och naturfrågor. Föreningsaktiv som idrottsförälder. Särskild kunskap inom jämställdhet, ungas delaktighet och utrikesföddas etablering i samhället som intresseområden.

ann-sofie.ronacher@hagfors.se

Privata ledamöter/företagare

Stella Broos - ledamot Sunne

Stella Broos

Ledamot. Företagare/privat företrädare Sunne

Kompetens, nyckelord: Kulturföretagare Alma Löv Museum. Kunskap och god kännedom om kultur, konst och film med aktiva nätverk. Fokus inom kulturen är barn och unga samt integration. Analytisk förmåga. Erfarenhet av styrelsearbete inom Konstfrämjandet Värmland. Kunskap även inom företagarfrågor, natur och biologisk mångfald. Aktiv inom Majorskorna, nätverk för företagarkvinnor i Sunne. Anknytning till Holland.

stella.broos@gmail.com

Ronnie Olsson

Ledamot (ny). Företagare/privat företrädare Arvika.

Kompetens, nyckelord: Ronnie är landsbygdsföretagare på fritiden med skog och jakt som stora intressen. Han är också jaktledare i bygdens jaktlag med viss vana av att leda grupper. Till yrket är han snickare. Med utgångspunkt i sitt landsbygdsboende, de skiftande snickaruppdragen och ett bygdeengagemang bidrar han främst med erfarenhet inom Landsbygdsfondens frågor. I Brunskogsbygden finns också kulturhistoriska platser och aktörer. Med både historiskt och skogligt intresse passar strategins tema 4 väl in som främsta bevakningsområde.

nolby.gard@hotmail.com
Britt-Marie Nordquist - företagare/privat ledamot Hagfors

Britt-Marie Nordquist

Ledamot. Företagare/privat företrädare Hagfors

Kompetens, nyckelord: Skogsföretagare och utbildad viltmästare. Nästan 30 års arbete och erfarenhet inom Svenska Jägarförbundet. Föreningsaktiv med aktiva nätverk bland jägare, älghund- och hästintressenter, studieförbundet Vuxenskolan och Mellanskog. Erfarenhet av lokalt utvecklingsarbete, regionalt styrelsearbete och av leadermetoden då LRF Värmland var projektägare. Särskild kunskap om landsbygdens näringar, småföretagande samt natur och miljö.

nordquist.bm@gmail.com

Ideella/civilsamhällets ledamöter

Annika Dahlman

Ledamot. Värmlands Idrottsförbund. Civilsamhällets (ideell) företrädare.

Kompetens, nyckelord: Annika representerar idrottsrörelsen i Värmland. Hon kom till Värmland 1980 för att studera på skidgymnasiet i Torsby och var 1984-1991 aktiv längdskidåkare och med i landslaget. Annika har även bott i Arvika i tio år och bor nu sedan 1995 i Karlstad. Till yrket är hon personalvetare, har arbetat på Arbetsförmedlingen sen 2004 och jobbar med ungdomar med funktionsnedsättningar för att vägleda dem ut i arbete. Annika är också ordförande i Grava Skidklubb, gillar att hålla igång året runt, värdesätter att vara ute i naturen och vandrar gärna.

Annika har genom sitt arbete goda kunskaper inom Socialfonden. Hon har erfarenhet och intresse av människor som står långt ifrån arbetsmarknaden och har även arbetat inom projekt finansierade av Socialfonden. Inom strategins tema 1 Bryta mänskliga barriärer och tema 5 Engagerade aktörer och ideella krafter kan hon förstärka LAG:s övriga ledamöter. Hon har också god kännedom om flera av de horisontella principerna.

annika_dahlman@telia.com

Alf Dalberg

Ledamot. Svenska Kyrkan. Civilsamhällets (ideell) företrädare Arvika

Kompetens, nyckelord: Präst inom Arvika pastorat och fritidslantbrukare i Gräsmark. Föreningsaktiv bl a inom LRF Fryksdalen. Erfarenhet av styrelsearbete inom kyrkoråd, församlingsråd samt av frågor rörande kommunal socialnämnd. Projektägarerfarenhet av leadermetoden i f g programperiod. Särskilt intresserad av problemlösning, historia och framtid.

alf.dalberg@svenskakyrkan.se
Sofia Welenstrand - Ungdomsledamot

Sofia Welenstrand

Ledamot (ny). Föreningslivet i Rådom, Torsby. Ideell företrädare Torsby

Kompetens, nyckelord: Sofia har gått Naturvetenskapligt program i Torsby och jobbar nu som vårdarinna på ett LSS-boende i Torsby. Under verksamhetsåren 2016-2017 var hon den förste av LAG Växtlust Värmlands ungdomsledamöter som satt med i styrelsen och bidrog med ungdomsperspektivet. Genom sitt stora intresse för landsbygdens föreningar ger hon ungdomars syn på projektansökningar speciellt inom Landsbygdsfonden. Hon ser tema 5 som sitt främsta bevakningsområde inom strategin. Sofia har genom arbetet också god insyn i den horisontella principen ”Tillgänglighet” och vilka behov som behöver tillgodoses för personer med funktionsnedsättningar.

weliz_safir@hotmail.com

Ungdomsledamöter

Rebecka Karlsson

Ungdomsledamot i beredningsgrupp. Ideell företrädare Säffle

Vakant tills vidare 2018/2019

Ungdomsledamot i beredningsgrupp. Ideell företrädare

Ersättare

Birgitta Edvardsson Kyrk

Ersättare. Offentlig företrädare Säffle

birgitta.ekyrk@telia.com

Olov (Ola) Dahlström

Ersättare. Offentlig företrädare Eda

ola-d@hotmail.com
Kari Staatsen - Förste vice ordförande

Kari Staatsen

Ersättare. Företagare/privat företrädare Eda

kari.andersson@hilmer.se

Gina Persson

Ersättare. Företagare/privat företrädare Torsby

gina@langberget.se

Catarina Nilsson

Ersättare. Ideell företrädare Säffle

remmenegard@telia.com

Göran Nilsson

Ersättare. Ideell företrädare Eda

goran.afs@gmail.com

Protokoll

Du kan ta del av den verksamhet som bedrivs inom leaderföreningen löpande genom att läsa LAG Växtlust Värmlands (leaderstyrelsens) protokoll. De finns utlagda indelade efter verksamhetsår.

2015

Visa protokoll

2016

Visa protokoll

2017

Visa protokoll

Medlemsinfo

Föreningen Växtlust Värmland tillämpar ett öppet medlemskap, där fysiska och juridiska personer som vill verka för föreningens ändamål, stadgar och beslut är lika välkomna.

Föreningens medlemskår ska bestå av såväl offentliga aktörer som privata företag och ideella föreningar i syfte att uppnå trepartnerskap. Medlem ska bo eller bedriva verksamhet i leaderområdet. Medlem som inte följer föreningens ändamål och stadgar kan uteslutas genom styrelsebeslut. Som medlem i en leaderförening kan du kan vara med och påverka utvecklingsarbetet i ditt närområde. Om du är intresserad av att vara aktiv kan du också bidra till en positiv process under programperioden 2014-2020. Arbetet avslutas i praktiken först under år 2023. Vid årsskiftet 2017/2018 var vi ett trettiotal medlemmar i föreningen.

Vill du eller din organisation bli medlem i leaderföreningen? Då är du varmt välkommen att kontakta oss!

Så här gör du för att bli medlem:
Skicka aktuella kontaktuppgifter gällande den nya medlemmen (dig själv eller den du företräder) till info@vaxtlust.se . Ge besked om följande:

  • Namn
  • Ev. kontaktperson
  • Adress och ort
  • Epost
  • Mobilnummer.
  • Ange också var du bor eller är verksam, om din adress inte anger att du finns inom leaderområdet. Det samma gäller för organisationsmedlemmar.

När du kontaktar oss kan du självklart också få mer information om du så önskar. Dessutom får du bankgirouppgift för betalning av årets medlemsavgift, 200 kr.

Stadgar

Här kan du läsa våra stadgar.


Handlingar årsmöte

Föreningen Växtlust Värmlands första årsmöte hölls i september 2015, när leaderföreningen bildades. Protokoll med bilagor från detta möte, liksom protokoll och bilagor från varje årsmöte efter det kan du ta del av här. Från och med 2017 finns även årsredovisningar utlagda här.